nav line

Ing. Gabriela Čížková

Web Architect.

Webová architektura a publikační systémy mě baví

O autorovi

Internetový obor mě nadchl hned, jakmile u nás nahradil kabelový přenos (dám disketu do kabely a přenesu).

Postupně jsem řídila několik velkých korporátních portálů, např. České pojišťovny či Zentivy a také desetijazyčný komerční portál Lékaři-online. V České pojišťovně jsem v roli Projekt Managera pomohla na svět Extranetu pro tisíce pojišťovacích poradců.

V současnosti se zabývám webovou architekturou, publikačními systémy a školením.

Webovou integraci vnímám jako zastřešení a udržení správného směru rozsáhlého webového projektu. Vzhledem k bohatým zkušenostem s takovými projekty zastávám názor, že musí mít jednotné a zkušené vedení, které udrží souhru a spolupráci všech stran. Bez něj je naděje na úspěšné dokončení projektu menší, než šance na návrat diskety do kabely.

Ing. Gabriela Čížková

Poslední články autora

Starší články

Profily blogujících