home
Co je webová integrace
ico: Co je webová
integrace

Co je webová integrace

Základní definice pojmů

Kvalitní realizace webového projektu, jakým je firemní webový portál, B2B portál, e-commerce řešení či klientská zóna, vyžaduje zapojení celé řady specialistů z oblasti marketingu, komunikace, designu a uživatelské přístupnosti, SEO a SEM, projektového řízení, HTML kódování, systémové analýzy a SW a technické architektury, vývoje, testingu, provozu a řady dalších disciplín. Všechny uvedené činnosti lze zařadit do webové integrace.

Webová integrace tedy znamená proces spojující výstupy všech činností a komponent nutných pro realizaci webového projektu jako celku.

Partner, který zadavateli garantuje, že projekt proběhne v souladu s připravenou specifikací a zajistí koordinaci veškerých potřebných činností, je webový integrátor.

Webový integrátor je v projektu primárním kontaktem zadavatele. Zadavatel nemusí komunikovat s více specializovanými dodavateli v průběhu realizace projektu. Webový integrátor musí prokázat dostatečné schopnosti v oblasti projektového řízení.

Schéma působení webového integrátora
Nahoru
Kdo je webový integrátor
ico: Kdo je webový integrátor

Kdo je webový integrátor

Správný výběr partnera předurčuje úspěch vašeho projektu.

Webový integrátor koordinuje práci všech subjektů zapojených do projektu webové integrace. V praxi se nejčastěji jedná o:

 • marketingové, PR oddělení zadavatele (agentura)
 • správce interních systémů
 • poskytovatel(é) externích dat
 • vlastní nebo externí vývojový tým
 • provozovatele řešení
 • externí specialisty

Cílem práce webového integrátora je sladit práci všech dotčených subjektů v rámci celého řešení a primárně dbát na naplnění definovaných (obchodních či jiných) přínosů pro zadavatele.

Obdobně jako u systémové integrace není ani řešení dodávané webovým integrátorem komodita nebo krabicový produkt. Jde o dodávku služby, často dlouhodobé služby, která úzce souvisí s obchodními procesy a která může ovlivnit podnikání či vaše fungování na mnoho dalších let. Tak jako při hledání zaměstnance a spolupracovníka i při vybírání webového integrátora bude záležet nejen na vašich přesně popsaných požadavcích, ale i na vzájemném pochopení.

Koordinace ze strany webového integrátora
Nahoru
Potřebujete web integrátora?
ico: Potřebujete web integrátora?

Potřebujete web integrátora?

Co ještě zvládnete sami a co už ne?

Zkuste si položit těchto několik vybraných otázek:

Vyžaduje projekt zapojení dalších vašich partnerů případně více vašich interních týmů?

Vyžaduje projekt silné projektové řízení s vyšším důrazem na formálnost a použitou metodiku?

Bude projekt obsahovat pro vás specifické funkční celky, které vyžadují uplatnění postupů softwarového inženýrství?

Plánujete další rozvoj a vyžadujete garanci odezvy na vaše požadavky?

Je/bude provoz řešení pro vás kritický a vyžaduje garantovanou dostupnost a odezvu ze strany dodavatele?

Předpokládáte napojení na vaše interní systémy nebo systémy třetích stran?

Požadujete, aby váš projekt poskytoval strukturovaná data svému okolí?

Výběr webového integrátora pro Váš projekt

ptejte se na

 • personální zajištění
 • metodiku a postupy
 • nástroje v projektu používané
 • zajištění odpovědnosti
 • garance provozu
 • rizika
 • stabilitu partnera
 • reference
 • možnost osobního setkání

Obraťe se pro radu na nás:

info@web-integration.info

Nahoru
10 tipů pro úspěšnou integraci
ico: 10 tipů pro úspěšnou integraci

10 tipů pro úspěšnou integraci

Nahoru
FAQs
ico: FAQs

FAQs

Nejčastější otázky k webové integraci

Kdy potřebuji webového integrátora?

Ne všechny webové projekty pro svůj vznik potřebují webového integrátora. Význam zapojení webového integrátora roste spolu s velikostí a významem projektu. Malá produktová microsite zajisté vznikne bez webové integrace resp. webového integrátora, ale při vývoji velkého informačního nebo prodejního portálu je zapojení webového integrátora přinejmenším vhodné, ne-li přímo nutné. Více informací v článku Potřebujete webového integrátora?

K čemu je webový integrátor? Vlastní digitální agenturu již máme.

Oproti digitální agentuře je náplň činnosti webového integrátora rozšířena právě o oblast napojení interních systémů, vyšší míru vývoje specifické funkcionality a garance provozu i odezvy. Jako v případě systémového integrátora může i webový integrátor spolupracovat s digitální agenturou v oblastech marketingových a nových internetových disciplín.

Máte další otázky?
Obraťte se na nás:

info@web-integration.info

Nahoru

Potrava pro zvídavé