nav line

Vztah webového integrátora a digitální agentury

Krátké zamyšlení o vztahu webového integrátora a digitální agentury.

Oproti článku popisujícímu vztah webového a systémového integrátora je srovnání s digitální agenturou o poznání složitější. Už jen dohledat na internetu nějakou obecně platnou definici pojmu digitální agentura je nelehká úloha – a kde jinde ji hledat, že?

Co to je digitální agentura?

Wikipedie (v anglické verzi) takový výraz ani nezná a uvádí pouze „advertising agency“, který upřesňuje na jednotlivé oblasti – v našem případě tedy „online advertising“.

Další definice, které lze dohledat, a to i staršího data, jsou dostupné na Digital Agency Blog, kde je pojem rozvinut na „Full Service Digital Agency“, UPANUP Studio, JDM Digital, BarkleyKamber a určitě je možné najít i další. Co teď? Pokusit se o vlastní – další v pořadí – definici? Zkusím to rovnou pro pojem Full Service Digital Agency… Ono také, která agentura o sobě prohlásí, že není „Full service“.

Jako zajímavý mi přijde pohled na část „Full service“ popsaný na Digital Agency Blog, který se primárně neopírá o šíři agenturou nabízených služeb, ale o pokrytí tří prvků marketingové spolupráce s klientem – přípravy strategie (Strategy), dodání (Delivery) a analýzy (Analysis). To pro mne představuje klíč ke komplexním službám, na rozdíl od jejich pouhého výčtu. Jednotlivých speciálních služeb je v digitálním prostoru nepočítaně a stále se objevují nové.

Co to ale ten „digitální“ prostor dnes vlastně je? Z mého pohledu jím je vše, co je zpracováno pomocí nul a jedniček (digits) – ano, web (ve všech svých podobách), mobilní aplikace, z určité části i TV, rádio i venkovní reklama a jejich vzájemné propojení. A do budoucna bude digitální prostor jen a jen růst – rozšíří se na vaše auto, dům, hodinky, internet věcí…

Čili je pro mne přijatelná následující definice:

Full Service Digital Agency je marketingovou agenturou poskytující klientům strategii, dodání a analýzu v digitálním prostoru.

Kdo je naopak webový integrátor?

No sláva – a kdo je webový integrátor? Jak jsem uvedl v odkazovaném článku, tak „Webový integrátor je partner, který zadavateli garantuje, že web-integrační projekt proběhne v souladu s připravenou specifikací a zajistí koordinaci veškerých potřebných činností“.

Nikde ani slovo o marketingu, ale už o kousek dále se v článku píše: „Webový integrátor, na rozdíl od systémového integrátora, do svých služeb zahrnuje i oblasti marketingu a komunikací a nové internetové disciplíny…“ Jak to tedy je? Webový integrátor se nutně pohybuje v některých oblastech marketingu – webový portál dnes nepostavíte bez respektování pravidel online, nebo chcete-li digitálního, marketingu.

Hranice mezi digitální agenturou a webovým integrátorem

Konkrétní hranice se hledá těžko, a jak ukazuje i schéma působení webového integrátora, tak k překryvu poskytovaných služeb dochází.

Webový integrátor se nemůže vyhnout oblastem nezbytným pro perfektní dodání web-integračního projektu. Nejde zkrátka udělat dobrý web bez definice cílových skupin, designu, on-site SEO optimalizace, webové analytiky… Ke střetu dochází zejména v oblasti dodání a analýzy.

Nevěřím tomu, že full service digitální agentura dodá výborně rozsáhlý web-integrační projekt, který vyžaduje silné know-how z oblasti softwarového inženýrství, deploymentu a provozu a kde se řeší otázky bezpečnosti, integrace a výkonnosti.

Naopak kompetence webového integrátora nesahá do oblasti marketingové strategie. A vzhledem k rostoucímu množství služeb v digitálním prostoru je nutné do projektu zahrnout (integrovat) i specialisty na tyto služby – je zde tedy prostor pro spolupráci v oblasti dodání. Stejně tak rozsah analytických služeb je obrovský a kompetence webového integrátora se soustředí zejména na „on-site“ data a jejich zpracování, případně další propojení.

Jak může webový integrátor pracovat s full service digitální agenturou?

Z praxe mám několik zkušeností s různou formou spolupráce, ale i tvrdého konkurenčního boje mezi webovým integrátorem a digitální agenturou.

Co vím, to je, že vyhrocený konkurenční postoj nepomáhá nikomu a ze všeho nejméně koncovému klientovi. Přetvařovat se, že digitální agentura dodá velký webový portál, protože za sebou má x webů (většinou jednoduchých firemních prezentací nebo microsites) je prostě špatně. Na druhou stranu je stejně špatné tvrdit, že webový integrátor navrhne digitální marketingovou strategii. Nenavrhne.

Za ideální považuji spolupráci obou subjektů, kdy samozřejmě musí dojít k vymezení kompetencí tam, kde se překrývají – lokty jsou tedy potřeba. Společnými silami je ale možné klientovi dodat řešení, které optimálně zapadá do jeho digitální marketingové strategie, splňuje stanovené obchodní cíle a vysoké nároky na výkonnost, bezpečnost a ekonomičnost provozu.

Na rozdíl od spolupráce se systémovým integrátorem je tedy nejčastější formou spolupráce digitální agentury a webového integrátora partnerství, kde nemusí dojít ani k vzájemnému smluvnímu vztahu a koordinace probíhá na straně klienta.

A jaká je praxe?

Z mojí zkušenosti je digitální agentura po dodání řešení odpovědná za návštěvnost (traffic) a kvalitu získaných kontaktů (lead generation). Webový integrátor následně zodpovídá za maximalizaci konverzního potenciálu webu. Společně tedy zajišťují výkonnost celého řešení.

Ambicí ani jedné ze stran nesmí být „uděláme všechno“, protože zkrátka neudělají. Naopak důraz na spolupráci a konečnou hodnotu pro klienta přináší oběma stranám nezanedbatelné výhody, snižuje rizika pro klienta a umožňuje dělat to, co každá strana umí nejlépe a co ji „nejvíc baví“.

Ohodnoťte článek

Vztah webového integrátora a digitální agentury

Diskuse

<a href="https://www.contentmarketingexperts.com.au/content-marketing/">Email marketing</a> is the tool that allows you to reach out directly to customers. You can be confident that you’re targeting the right audience, as your promotional content and information only goes out to those that have chosen to subscribe to your newsletters.Incorporate email marketing into your strategy to reinforce your brand, maintain connections with customers and keep them engaged in your business.

Email marketing is the tool that allows you to reach out directly to customers. You can be confident that you’re targeting the right audience, as your promotional content and information only goes out to those that have chosen to subscribe to your newsletters.Incorporate email marketing into your strategy to reinforce your brand, maintain connections with customers and keep them engaged in your business.

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících