nav line

Vlastnosti dobrého testera

Mnohým ľuďom sa zdá, že úloha testera je jednou z najmenej atraktívnych prác v procese vývoja webových riešení. Existuje názor, že je to málo dynamická, rutinná, navyše negatívne orientovaná práca, lebo neustále poukazuje na chyby.

Napriek tomu sú ľudia, pre ktorých je každé testovanie výzvou a robia svoju prácu s nadšením. Je to hlavne vďaka niektorým osobným vlastnostiam a skúsenostiam, ktoré ich na to predurčujú. Čo teda charakterizuje dobrých testerov?

Konštruktívne myslenie

Je výhodou, ak sa tester dokáže v krátkom čase zorientovať v aplikácii, s ktorou pracuje, analyzovať a pochopiť jej funkcie, pri tom je logika devízou. Potrebuje byť v myslení vždy o krok vpred, predvídať následky a odhaliť ich príčinu skôr, než nastanú v praxi.

Znalosť programovacích techník

I keď by možno niekto namietal, že existuje istá skupina testov, pri ktorej skúsenosti s programovaním nie sú potrebné, sú dva dôvody, ktoré potvrdzujú opak:

  1. Značnú časť testovania tvorí písanie automatických testov, preto je pre dobrého testera nevyhnutná určitá schopnosť algoritmizácie a  ideálne i vývojárske skúsenosti.
  2. Ide o testovanie softvéru. Testovanie je častokrát z dôvodu časovej tiesne kompromisom medzi dostupnými zdrojmi a mierou detailnosti. Nie je možné otestovať všetko dôkladne, preto tester musí pracovať intuitívne. Skúsenosti z programovania mu môžu pomôcť rýchlejšie vytipovať možné druhy chýb a odhadnúť pravdepodobné miesta ich výskytu.

Zvedavosť

Testovanie je o kladení otázok, zbieraní a vyhodnocovaní odpovedí. Bez investigatívneho prístupu sa dobrý tester nezaobíde. Nič nepokladá za dogmu, všetko spochybňuje a overuje, jediným dôkazom a pravdou je pre neho špecifikácia projektu a výsledky testov.

Kreativita, proaktivita

Kreatívni testeri sa líšia od ostatných tým, že často skúšajú nové testovacie postupy, neustále zlepšujú a zdokonaľujú svoju prácu, učia sa nové veci.  Sú schopní vymyslieť takú kombináciu vstupov, ktorá by nemusela priniesť očakávané výsledky, no nikoho doteraz nenapadla. Sú autormi mnohých nápadov, zlepšovacích návrhov či mini-programov, s cieľom eliminovať podiel manuálneho testovania.  Nie sú pasívni ani v odbornej sfére, sledujú nové trendy  v oblasti testovania a snažia sa ich integrovať do svojej práce.

Komunikatívnosť

Na rozdiel od programátorov, ktorí môžu byť v svojom odbore špičkoví aj keď sú tichej či introvertnej povahy, šikovný tester potrebuje komunikatívne schopnosti, verbálne i písomné. Musí byť schopný prehľadne napísať testovacie plány, protokoly,  zrozumiteľne zdokumentovať chyby, konzultovať ich s vývojármi, občas aj dokazovať ich existenciu. Komunikácia, zvlášť so senior programátormi, môže byť niekedy pre testera orieškom, no diplomacia, takt, vždy pripravený úsmev mu ju značne uľahčujú. Možno to je jeden z dôvodov, prečo medzi testermi nájdeme mnoho žien.

Pedantnosť, trpezlivosť

Preklikávať stránky, opakovane pripravovať a spúšťať automatické testy, podrobne, s prehľadom dokumentovať tisíce chýb, nič nevynechať, nič nezanedbať, to je občas zadanie ako pre Popolušku, ale pre dobrého testera denná rutina.

Dobrý postreh, pozornosť

Skúsenému oku dobrého testera by nemal uniknúť žiadny rozdiel medzi špecifikáciou a realitou, žiadna odchýlka od štandardov. Je vnímavý nielen na chyby , ale aj na ich príznaky, hoci sa jednotlivo javia ako zanedbateľné. Kombinácie nepatrných symptómov totiž môžu poukazovať na závažnejšiu chybu. Byť pozorný a všímavý je dôležité najmä pri manuálnom testovaní.

Bol by z Vás dobrý tester? Otestujte sa..

Nájdete všetky defekty na uvedenom obrázku ? Je ich 14!

show before
show after Chýba Browser Page Title
Chýba fav ikonka googlu na záložke
Menu je veľmi vľavo – chýba padding
Text "More" je inou farbou než ostatné v menu
V menu sa zdá byť aktívna položka "Images", ale stránka zodpovedá položke "Search"
Tlačidlo na prihlásenie sa – preklep – Sing in
Preklep na tlačidle– Gooogle
Nesprávne logo Chrome
Celý box je moc vpravo, časť z neho nie je viditeľná
Chýba pravý rámček textboxu
Tlačítka Google Search a Im Feeling Lucky nie sú horizontálne zarovnané
Odkazy v pätičke nie sú rovnomerne rozmiestnené
V pätičke preklep Google..cz
Chybičky ☺
 

Ohodnoťte článek

Vlastnosti dobrého testera
Seriál
Testovací tím

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících