nav line

Vlastní vyhledávání je zlatá žíla

Interní vyhledávání není jen služba návštěvníkům. Pro vlastníky webu je to úplná zlatá informační žíla, pokud ji dokážeme rýžovat. Když zjistíme, CO u nás lidé hledají, KDE to hledají a JAK to nazývají, jsme na nejlepší cestě vyvodit, PROČ to hledají a vyjít jim vstříc.

V předchozím článku Proč interní vyhledávání jsem vás doufám přesvědčila, že nasadit interní vyhledávání se určitě vyplatí. Možností sledování vyhledávaných slov a frází je více. Níže uvádím pouze informace, které je možno získat pomocí sledování „Site search" v Google Analytics*.

Jaké informace návštěvníci hledají

Mohou se ptát na něco, co děláme, víme a umíme, ale jaksi jsme to opomněli na web napsat. Nebo potřebnou informaci na stránkách máme, ale příliš schovanou. Zjistili jsme například, že na jednom webu se lidé velmi shánějí po mapě, která je odkazována přímo z hlavní stránky. Nejspíše není odkaz dostatečně důrazný, nebo je chybně umístěn. Někdy se ptají na službu (či výrobek), které neděláme, ale lidé to od nás očekávají. Jak jinak bychom se mohli něco takového dozvědět?

Závěry jsou zřejmé: opomenuté napsat, schované vystavit. U neposkytovaných služeb a výrobků se rozhodnout, zda se nevyplatí je začít poskytovat. Pokud ne, je lepší na stránky poctivě napsat, že tyto věci neděláme.

Jaká slova návštěvníci volí

Na fulltextovém vyhledávání je úžasné, že „s námi" návštěvníci hovoří svým jazykem, svými slovy. Statistika podchytí synonyma. Kolikrát je hledáno slovo práce, zaměstnání nebo kariéra? Kolikrát zadají ordinační dobu, ordinační hodiny, pracovní dobu či otevírací dobu? Můžeme odhalit, že návštěvníci něčemu říkají úplně jinak než my, a třeba i proto to nemohou najít.

Například na webu cestovní kanceláře je jeden z nejvyhledávanějších výrazů „Dovolená s dětmi". Ačkoli na webu existuje stránka s odpovídajícím obsahem, je nazvána „Pro rodiny s dětmi". Slovo „rodina" ale sami návštěvníci nepoužívají. Zařazení odkazu pod sekci „Tématická dovolená" zřejmě také nepomohlo návštěvníkům stránku snadno nalézt.

Vyhledávaných výrazů můžeme využít při pojmenování či přejmenování položek menu. Počty hledaných slov zahrneme do úvah při analýze klíčových slov a při psaní textů (spolu s vyhledávacími výrazy, díky kterým na naše stránky návštěvníci přišli). Toto je podklad, který by měl využívat copywriter i SEO specialista.

Ze kterých stránek vyhledávají

Google Analytics také zobrazuje, ze kterých stránek se vyhledává. Pokud pokračujeme za obligátní a nejčastější vyhledávání z hlavní stránky, zjistíme, kde naši návštěvníci často uvíznou „na mělčině" a potřebují pomoc. Takovou stránku je dobré prohlédnout, možná i upravit. Nejlepší na tom je, že vidíme, jaká slova hledají z této konkrétní stránky. To je už přímý návod k úpravě stránek! Například na webu cestovní kanceláře došli na stránku „Dovolená pro seniory" a mnozí hledají „golf". Asi bychom se tu měli zmínit o golfových hřištích alespoň výrazným odkazem.

Další využití

Můžeme se dozvědět i jiné zajímavé statistické údaje, například kolik procent návštěvníků ještě upřesňuje svůj první dotaz, kolik stránek si po vyhledávání pročtou atd. Pokud však dokážeme těžit alespoň ze třech zlatých žil (co hledají, jak tomu říkají a odkud to hledají), můžeme zlepšit nejen náš web, ale i jeho výsledky.


* Sledování vlastního vyhledávání (Site Search) není v Google Analytics zapnuto automaticky a je třeba jej v profilu nastavit. Ačkoli je to relativně snadná operace, překvapivé množství webů jeho sledování zapnuto nemá. Proto jsem připravila ještě návod Jak sledovat interní vyhledávání, který vás provede nastavením Site Search v Google Analytics.

Ohodnoťte článek

Vlastní vyhledávání je zlatá žíla
Seriál
Vyhledávání na vlastním webu

Diskuse

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících