nav line

Rapid Prototyping - Navrhujte webová řešení lépe a rychleji

Při vývoji webových řešení nebo aplikací platí možná více než jinde, že si klienti jen těžce dokážou představit výslednou podobu řešení (jak bude výsledek vypadat, fungovat). Jsou tedy nuceni čekat několik týdnů a měsíců na dodavatele, který se snaží zhmotnit jejich požadavky do funkční aplikace a doufat, že bude výsledek odpovídat jejich představám. To se netýká jen vzhledu a fungování, ale i ověření použitelnosti (testování funkcionalit reálnými uživateli), jelikož uživatelské testování následuje až po vývoji.

Pokud je projekt veden výše popsaným způsobem, často jsou případné problémy a nedostatky odhaleny velmi pozdě a jejich oprava je buď velmi nákladná, nebo již na opravy nezbývá čas. Proto jsou stále častěji také u webintegračních projektů uplatňovány metody rychlého prototypování (Rapid Prototyping), původně používané v produktovém designu od 80. let, umožňující rychle vytvořit reálný model budoucího produktu a ověřit jeho vzhled nebo funkčnost.

Co je prototyp aplikace a jak prototypování probíhá?

U vývoje webových řešení nebo aplikací je výstupem rapid prototypingu interaktivní maketa budoucí aplikace (nebo její části), simulující klíčové funkcionality a někdy také její finální vzhled. Vzniká většinou v úvodních fázích projektu a díky využití specializovaných nástrojů, je příprava prototypu velmi rychlá. Právě rychlost je klíčovým parametrem prototypování a podporuje tak i s omezeným rozpočtem několikanásobné iterace designu, reflektující výsledky uživatelského testování i případné připomínky zadavatele. Po ověření klíčových vlastností návrhu (v několika rychlých iteracích) představuje prototyp vizualizované zadání klíčových částí aplikace pro následný vývoj.

Schéma

Jak začít?

Před přípravou vlastního prototypu aplikace je nutné zodpovědět si několik otázek:

 • Jaký je důvod přípravy prototypu?
  • Ověření konkrétního systémového přístupu.
  • Ověření proveditelnosti jednotlivých řešení.
  • Vyjasnění rozsahu projektu a požadavků na aplikaci.
  • Otestování klíčových komponent v rané fázi projektu.
  • Získání zpětné vazby od uživatelů nebo zainteresovaných osob (stakeholders).
 • Jaká existují omezení a východiska?
  • Přístup k vývoji: nativní x hybridní x webové řešení.
  • Podporované platformy (u nativních aplikací má vliv na návrh GUI).
  • Podporovaná zařízení.
 • Jakou část budoucí aplikace prototypovat?
  • GUI a interakce se systémem.
  • Pouze klíčové funkcionality.
 • Jaké médium/metodu pro přípravu prototypu použít?
  • Papírové prototypy.
  • Interaktivní digitální prototypy.
 • Jak detailní má být připravovaný prototyp?
  • Vzhled: Od skici až po nastylovaný vzhled.
  • Funcionality: Od statických prototypů až po plně interaktivní prototypy.
  • Obsah: S minimem finálních obsahů až po reálné obsahy.

Kromě samotného důvodu přípravy prototypu (kterých je výše uvedeno několik) je stěžejní správné stanovení rozsahu a detailu, jelikož právě tyto parametry zásadně ovlivňují celkovou pracnost přípravy.

V počátečních fázích prototypování doporučuji použít tzv. papírové prototypy s nízkou úrovní detailu, kdy je rychle navrženo několik konceptů layoutu, sloužící jako podklad pro brainstorming nebo sběr zpětné vazby od uživatelů. V dalších fázích, kdy dochází k rozpracování klíčových částí řešení (simulující chování a interakce), je již vhodné využít specializovaných nástrojů pro přípravu interaktivních prototypů. Nejvíce se mi osvědčilo držet prototypy na střední úrovni detailu (medium fidelity prototypes), kdy vzniká interaktivní černobílý prototyp bez aplikovaných vizuálních stylů a finálních obsahů. Tato úroveň podrobnosti umožňuje diskutovat návrh se zadavatelem, provádět uživatelské testování a zároveň neodvádí pozornost k připomínkování look&feel řešení.

Proč prototypovat?

 • Získáte vizualizované zadání v podobě interaktivního prototypu budoucí aplikace, které zjednoduší komunikaci mezi dodavatelem a zadavatelem.
 • Napomůže získat konkrétnější zpětnou vazbu od zadavatelů v počátečních fázích projektu.
 • Ověříte si správnost každého detailu designu/funkcionalit/produktu/služby dříve, než začnete programovat.
 • Díky rychlosti zapracování změn do prototypu, zrychlíte celý proces výroby aplikace a snížíte počet změnových požadavků v pokročilých fázích vývoje.
 • Napomůže Vám lépe definovat požadavky na aplikaci a validovat jejich implementaci už na prototypu.
 • Zpřesníte odhad nákladů na vývoj aplikace.
 • Díky prototypu získáte vizuální prezentaci finální aplikace a budete lépe demonstrovat proveditelnost vašeho nápadu dalším lidem (investorům, kolegům, nadřízeným).

U většiny webintegračních projektů, jejichž součástí je uživatelské rozhraní, jednoznačně doporučuji prototypování použít. Samozřejmě je nutné brát ohled na velikost projektu a rozpočet, ale díky různým metodám přípravy a vhodnému vydefinování rozsahu a detailu, je možné i s malými náklady připravit kvalitní prototyp, který vám pomůže úspěšně zrealizovat webintegrační projekt.

Ohodnoťte článek

Rapid Prototyping - Navrhujte webová řešení lépe a rychleji

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících