nav line

Projekt webové integrace, z pohledu zadavatele

Projekt nového webu byl pro Letiště Václava Havla Praha klíčový z hlediska kontaktu s cestujícími a obchodními partnery. Jeho realizace naplno využila postupů, které nabízí webový integrátor.

Projekt nového webu pro Letiště Václava Havla Praha (LP) se odstartoval na začátku roku 2010. Neboť se jednalo o nadlimitní zakázku, bylo nutné vyhlásit výběrové řízení na výběr dodavatele řešení včetně CMS.
Klíčovou roli tedy představovala příprava kvalitního zadání pro výběrové řízení.
Bylo nezbytně nutné detailně postihnout a popsat co největší část zamýšleného řešení, neboť bylo jasné, že půjde o portál, který bude spravovat až 30 uživatelů, z větší části laiků co se týče práce s webovým obsahem. Taktéž bylo jasné, že na web Letiště Praha budou přistupovat i registrovaní uživatelé z řad spolupracujících aerolinek a dalších subjektů, které na LP působí (B2B část). Taktéž bylo plánováno, že se web prg.aero stane portálem určeným k rezervaci služeb Letiště Praha i přidružených služeb online.
V zadání byl kladen důraz na 5 klíčových požadavků:

 • Zabezpečení serverové části webu s ohledem na bezpečnost a maximální možnou dostupnost.
 • Role administrátorů webu LP a snadná editace obsahu.
 • Workflow dokumentu, jeho cesta k finálnímu uveřejnění live na webu LP, rychlost uveřejnění dokumentu (Dokumentem se rozumí webový obsah, dokument, jakákoli viditelná změna na webu).
 • Modulárnost systému, přidávání nových aplikací, propojení na aplikace třetích stran, správa těchto modulů
 • Možnost snadného vytváření dalších jazykových verzí.

V počátku se uvažovalo i o možnosti nastavení workflow dokumentů pro překlady. Mělo být vypracováno schéma odeslání překladu agentuře s možnosti zadávání překladu online, i s bezúdržbovým uveřejněním online. Tato funkcionalita nakonec nebyla požadována z bezpečnostních důvodů a s přihlédnutím k použití interních zdrojů překladů.

Po vypracování detailního zadání, které požadovalo i konkrétní náležitosti WYSIWYG editoru, včetně např. nutnosti snadné změny URL stránky, snadné přesunutí dokumentu v navigaci či ve struktuře webu a mnoho dalších, bylo vyhlášeno výběrové řízení na výběr dodavatele CMS systému.
Implementace nového webu na vybrané CMS řešení začalo v létě 2010 a dokončeno bylo v listopadu 2010. Nový web byl spuštěn 3. 11. 2010. Ihned se začalo s využíváním všech výše pospaných funkcí. Zejména nastavení administrátorských rolí a vůbec první práce laiků v systému byly první zatěžkávací zkouškou systému. Po nastavení rolí každého administrátora a krátkém zaučení je každý administrátor schopen editovat části webu, jež mu jsou přiděleny.
Taktéž hostingové řešení obstálo v živém provozu při sněhových kalamitách či výbuchu sopky, a s tím souvisejícím dramatickým nárůstem návštěvnosti.

Od spuštění webu došlo k desítkám až stovkám větších změn a nových implementací, z nichž namátkou vyberu jen ty nejzásadnější:

 • Možnost rezervace ubytování celosvětově online s Whitelabel řešením s partnerem na poli Ubytování.
 • Rezervace letenek, pojištění, dovolené online.
 • Rezervace VIP salonků, zlepšení možnosti rezervace Exkurze online.
 • Další B2B moduly sloužící ke komunikaci se subjekty „Neleteckého obchodu“ (Obchody, restaurace na letišti apod.), CDM modul s uveřejňováním dokumentů dotčeným subjektům.
 • Formulářové online dotazy, registrace k vyjádření o inženýrských sítích v okolí LP.
 • Nasazení online mapy a propojení s webovým obsahem.
 • Warning messages v případě nestandardních situacích na LP.
 • Propojení webu na Smart kiosky (touchscreenové informační LCD panely na LP).
 • Nabízení obsahu pro Mobilní aplikaci Letiště Praha pro platformu IPhone a Android.
 • SMS služba zdarma k poskytování informací o vybraném letu.

Již standardní je napojení externích i interních systémů pomocí xml apod.

Všechny zmíněné funkcionality nyní běží přímo na webu prg.aero a je možné je nyní vidět online. Již na hlavní stránce webu je možné vidět celou řadu výše zmiňovaných modulů. Napojením příletové a odletové tabule počínaje přes rezervace nejrůznějších služeb online po interaktivní mapu a počasí online.

Všechna napojení jsou v podstatě bezúdržbová, ale zároveň široce modulární. S využíváním vybraného CMS LARS Vivo.

Projekt webové integrace, z pohledu zadavatele

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících