nav line

Použitelnost a přívětivost CMS

Jak snadno a rychle zveřejním žhavou tiskovou zprávu? Zabere mi vložení obrázku minutu, nebo čtyři? Bude aktualizace obchodních podmínek na webu noční můra nebo klik, klik a hotovo? Stihnu při tom všem dneska oběd?

To vše ovlivní použitý CMS (Content Management System). Proto se podívejme zblízka na jeho použitelnost a přívětivost již v době, kdy jej teprve vybíráme.

Co patří do použitelnosti CMS pro obsluhu webu? Předpokládejme ideální situaci, že systém umí vše, co potřebujete. Pro uživatele (administrátora či editora stránek) je velmi důležité hledisko  - jak snadno a rychle úkol provede. Ačkoli zde hraje určitou roli zkušenost a znalosti uživatele, je tu několik obecných zásad, které celkovou použitelnost CMS ovlivňují:

Jak se orientuje ve struktuře stránek

Jak snadno najdete to, co hledáte? Pokud například potřebujete upravit určitou stránku, kolik vám dá práce ji v administraci najít? Některé systémy vám „vykreslují“ přehledné stromy, jiné mají všechny stránky na stejné úrovni a musíte rolovat a pročítat názvy stránek, nebo použít nějaké filtry/vyhledávání, abyste nehledali mezi stovkami či desítkami stránek či obsahů, ale jen mezi několika. Když má systém strom, vidíte v něm zřetelně, kterou stránku právě upravujete?

Zda je ovládání častých akcí „při ruce“

Máte tlačítka a další ovládací prvky tam, kde je při práci očekáváte a potřebujete? Akce, které děláte nejčastěji – např. vkládání textu, vkládání obrázků či vytváření odkazů by měly mít ovládací prvky (tlačítka či odkazy) na dobře viditelném a dostupném místě při editační práci. Pokud je však tlačítek a odkazů „po ruce“ příliš, špatně se mezi nimi hledá to, které potřebujete. Hranice mezi „příliš málo“ a „příliš mnoho“ je tenká a některé systémy umožňují změnit aktuální zobrazení (tedy vidíme méně či více, podle toho, co právě potřebujeme).

Také je potřeba, aby tlačítka pro operace, které následují logicky za sebou, byla umístěna blízko sebe. Pokud například pro vložení jednoho odkazu musíte „procestovat myší“ třikrát napříč celou obrazovku a ještě ji přitom pokaždé rolovat, jelikož se každý následující krok ovládá z jiného místa, ztrácíte čas i chuť s takovým systémem pracovat. Málokdo chce soutěžit o 100 jarních kilometrů uběhnutých myší po obrazovce.

Kolik kliknutí potřebujete k provedení běžných operací

Uveďme si příklad s vložením obrázku do textu. Jste v editaci textu na místě, kde byste obrázek rádi viděli. Kliknete na vložení obrázku a:

Případ 1 – obrázek si můžete vybrat kdekoli (ať už na vašem počítači, nebo v nějakém adresáři vašeho webu – na serveru). Obrázek přímo zde můžete třeba zmenšit, připsat mu alternativní popisek a titulek a vložit jej přímo do textu a vidíte hned výsledek. Potřebný čas 45 sekund.

Případ 2 – obrázek lze vložit jen z určitého adresáře webu, takže jej musíte nejprve nahrát tam a odtamtud teprve připojit, upravit. Tuto akci ale můžete provést, aniž byste zavřeli původně editovanou stránku. Čas 1,5 minuty.

Případ 3 – obrázek lze vložit jen z adresáře webu. Do adresáře se obrázky dají nahrát jen z jiného místa administrace. Musíte opustit editovanou stránku, nahrajete obrázek do správného adresáře, vracíte se na editovanou stránku a vložíte. Zmenšení obrázku lze udělat pouze zase v jiném dialogovém okně (nebo jen úplně mimo CMS), přepnete se tedy tam a zmenšíte. Pak obrázek popíšete. Čas 3 minuty a více.

Se stejnou operací tedy můžete strávit čtyřnásobek času! Pokud by systém takto pracoval celkově, pak s CMS v prvním případu stihnete za dvě hodiny totéž, co se třetím za celou osmihodinovou pracovní dobu. A to už je velmi drahý rozdíl.

Jak snadno přecházíte mezi administrací a viditelnou částí webu

Úpravy provádíte obvykle v administraci (také se používá pojem back-end), ale kompletní výsledek vidíte nejlépe z pohledu návštěvníka - „zvenku“ webu (front-end). Proto je důležité, aby vám systém umožnil co nejsnadnější přecházení mezi těmito dvěma pohledy – pracovním a kontrolním. Je to krok, který budete používat velice často (obousměrně), ale jen některé CMS mají přívětivě vyřešeno přecházení mezi nimi „na jedno kliknutí“.

Jak rychle systém reaguje

Po většině akcí nastává určitá prodleva, kdy systém zpracovává náš požadavek. Pokud jej provede do 2-3 sekund, vnímáme to jako plynulou práci. Když přesáhne doba čekání 5 sekund, začíná nás systém zdržovat a nad 10 sekund už je prodleva těžko snesitelná. Je třeba však vzít v potaz, zda je to potíž CMS, nebo aktuální rychlosti připojení na internet.

Čitelnost a srozumitelnost textů

I v administraci je třeba zvolit vhodný, čitelný, dostatečně velký, bezpatkový font. Velikost písma nám pomáhá intuitivně určit, co je důležitější a co méně důležité, co je čemu nadřízeno, co je na stejné úrovni. Od podtržených textů očekáváme, že budou fungovat jako odkaz. U nepodtržených, ani jinak graficky nezvýrazněných textů neočekáváme, že by měly jinou, než informační funkci. Nelze předpokládat, že přes ně budeme jezdit myší a zkoušet „co kdyby“.

Ovládací prvky a nápověda

Dalším kritériem uživatelské přívětivosti je vzhled a umístění ovládacích prvků, kterému věnuji samostatný článek.

Potřebný je také pomocník v nouzi – nápověda k CMS, které je také věnován samostatný článek.

 Od CMS očekáváme především funkcionalitu, ale nezapomínejme ani na to, jak dobře se nám systémem bude pracovat. To ovlivní nejen náš pocit, ale také výsledky práce.

Ohodnoťte článek

Použitelnost a přívětivost CMS

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících