nav line

Portál Letiště Praha, jako příklad web integračního projektu

Na projektu realizace a správy webového portálu chci demonstrovat základní principy webové integrace v praxi z pohledu Webového integrátora.

Webový portál letiště Václava Havla Praha jsme realizovali a spravujeme v Lundegaardu od roku 2010 a v jeho správě pokračujeme doposud. Webový portál podobné instituce, jako je letiště, které odbaví přes 10 milionů cestujících ročně, vyžaduje neustálou péči a stále doplňování nových funkcionalit.

V rámci realizace a rozvoje portálu jsme využili principů webové integrace.

Základní vlastnosti portálu

Portál letiště Praha je portálem, jak jej chápe webová integrace:

 • Poskytuje centrální přístup k jinak decentralizovaně uchovávaným informacím, tj. integrace na interní a externí zdroje dat,
 • Obsahuje možnosti personalizace obsahu pro cílové skupiny uživatelů (B2B sekce atd.) ,
 • Nabízí aktivní interakci uživatelům s možností přímého odbavení části jejich požadavků (nalezení letu, registrace na exkurze atd.).
 • Je postavený na silném vyhledávacím jádře schopném zahrnout všechny zdroje informací.
 • Využívá silnou provozní platformu umožňující plnohodnotný provoz a rozvoj portálu, která poskytuje nástroje pro snadnou decentralizovanou správu,
 • Zahrnuje podporu různých klientských platforem (vícekanálová – multichannel - komunikace) a schopnost výměny dat ve strukturované podobě,
 • vhodnou informační architekturu podporující stanovené cíle portálu a umožňující přehledně a uživatelsky přívětivě prezentovat velké množství informací.

Činnosti zahrnuté v rámci webové integrace

V rámci prací na tomto projektu jsme poskytli následující činnosti ze základních oblastí webové integrace.

Oblast přípravy a koordinace projektu

Specifikum projektu byl výběr veřejnou soutěží, kdy již podstatná část návrhu řešení byla připravena v rámci akvizice, bez detailní konzultace se zadavatelem. Přesto bylo připraveno zadání, které obsahovalo, jak analytickou i koncepční část, tak vzhledem k nabízené technologické platformě i implementační specifikaci. Tak trochu „all in one“. Dokument tak obsahoval základní prvky:

 • popis cílových skupin uživatelů,
 • návrh informační architektury,
 • popis funkčních částí,
 • popis integračních vazeb.

Oblast eCommerce, marketingu a komunikace

Portál byl plánován pro postupné začlenění prodeje služeb letiště. Poskytuje informace pro letecké společnosti a nájemce. V současnosti ale umožňuje také objednání dílčích služeb, jako jsou exkurze, parking, ubytování, letenky nebo také letištní poplatky pro letecké společnosti.

Návštěvnost je sledována a pravidelně vyhodnocována za využití Google Analytics.

Během vývoje a rozvoje webu byl velký důraz kladen na on-site SEO faktory, včetně jejich průběžného sledování pomocí Google Webmaster Tools.

Oblast uživatelského rozhraní

Samotnou grafickou podobu portálu zajistila externí agentura, dlouhodobě spolupracující s Letištěm Praha. Naším úkolem byla konzultace vyrobitelnosti a následně adaptace finální grafiky s postupným rozšířením na další cílová klientská zařízení – jako jsou mobilní telefony, smart kiosky.

Portál je aktuálně provozován v českém, anglickém a ruském jazyce.

Oblast vývojová, technická a provozní.

Jako vývojová platforma a publikační systém byl zvolen CMS LARS Vivo, které je postaven na technologiích LAMP.

Portál letiště je specifický svými požadavky na provoz. Vysoká dostupnost je samozřejmostí. Návštěvnost ale vykazuje značné nárůsty v době mimořádných situací, které mají dopad na letecký provoz (stávky, výbuch sopky atd.). Nárůst překračuje násobně běžné hodnoty. Připravili jsme proto řešení, kde je postavena clusterová „high-avalabity“ provozní architektura, která za využití inteligentní cache poskytuje dostatek výkonu i v období s enormním nárůstem návštěvnosti. Při běžném provozu naopak neomezuje správu portálu.

V rámci vývoje bylo dodáno několik funkčně specifických částí:

 • Rezervace exkurzí včetně administračního modulu do CMS LARS Vivo na správu nabídky exkurzí a došlých registrací.
 • Kalkulačka parkovného.
 • Kalkulačka letištních poplatků.

Oblast integrační

Portál je napojen na několik externích a interních zdrojů a sám poskytuje informace dalším stranám.

 • Externí zdroje dat
  • Rezervace letenek s napojením na on-line rezervační systém letuska.cz.
  • Rezervace ubytování s napojením na rezervační systém booking.com.
  • Bannerový systém OpenX
  • Zobrazení aktuálních informací o počasí přebíraného z ČHMÚ.
  • Integrace mapy areálu letiště dodávané třetí stranou.
  • Předávání dat pro nativní mobilní aplikaci za využití integračního VXF rozhraní CMS LARS Vivo.
 • Interní zdroje dat a napojení
  • Webová kamera se zobrazením vybraných míst na letišti
  • Energo portál s informacemi o spotřebách energií pro nájemce.
  • Rezervace parkování.
  • Rezervace exkurzí pro jednotlivce i skupiny.
  • Zobrazení příletů a odletů včetně napojení na interní IS společnosti.
  • Rezervace VIP služeb s napojením na interní systémy letiště.
  • Rozsáhlá B2B sekce pro partnerské letecké společnosti.
 • Součást portálu
  • Interaktivní kiosky
  • Varovné zprávy

Schéma portálu Letiště Praha

Schéma ukazuje rozložení integračních vazeb portálu na externí a interní systémy. V prostřední části je uveden samotný web a jeho hlavní funkční části.

Shrnutí

Portál Letiště Václava Havla Praha je typickou ukázkou projektu, ve kterém sehrál Webový integrátor klíčovou úlohu a to jak během vývoje, tak následné správy a rozvoje.

Pohled na projekt ze strany zadavatele najdete v článku Ondřeje Kňavy.

Ohodnoťte článek

Portál Letiště Praha, jako příklad web integračního projektu

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících