nav line

Ovládací prvky v CMS

Ovládání Content Management systému může být pohodové i frustrující. Svou zásluhu na tom má také volba, vzhled a rozmístění ovládacích prvků. Dodržení stereotypu je v tomto případě užitečné a dovolí nám soustředit se na to, CO chceme udělat, aniž bychom se zároveň rozptylovali úvahami, JAK to naklikat.

Pro obsluhu webu je důležité, zda jsou grafické prvky zvoleny tak, aby napovídaly a nemátly. O navigaci na webu bylo napsáno mnoho, ale obvykle se pojednává o navigaci na stránkách viditelných pro návštěvníka. Orientace v administraci webu je však také důležitá, i když tam přistupuje mnohem méně lidí a předpokládá se u nich zaškolení.

Pokud máte kliknout na tlačítko, které je šedé, ploché a má šedý nápis, budete váhat, protože přímo sugeruje, že je neaktivní. Od červené barvy očekáváme výstražnou funkci (Pozor, opravdu to chcete smazat?) a od zelené pozitivní informace (Ano, povedlo se vám ten soubor vložit).

Pokud je někde souvislá plocha splývající s pozadím, nikdo nepředpokládá, že by do ní mohl něco vepisovat. Schválně: Kolik znáte lidí, kteří vědí, že si v Outlooku mohou přepsat, či dopsat předmět přijatého mailu?

Podíváme se teď na nejčastější prvky.

Tlačítko a ikona

Od tlačítka a ikony očekáváme, že provede akci (uloží, smaže, zvýrazní, zkopíruje).

Mělo by mít plastický efekt, nebo jinak zřetelně navozovat pocit, že na něj lze kliknout. Mělo by odpovídat barevně své funkci. Pokud je tlačítko „Uložit“ červené, můžete mít nepříjemný pocit při každém ukládání, že jde o něco nebezpečného, ne-li přímo zakázaného.

Může se stát, že je nějaká funkce zrovna neaktivní. Třeba proto, že na této stránce nemá význam -např. „Zobrazit podřízené“, když stránka žádné podřízené nemá. Může být neaktivní i proto, že k dané akci nemáte práva. Nebo stránka není ve správném stavu, např. nelze publikovat, když není schválený obsah. Pak je vhodné, aby tlačítko pro tuto akci stále bylo na svém místě, ale jeho vzhled má napovídat, že není aktivní. Pokud totiž tlačítko úplně zmizí, obsluha jej hledá a způsobuje to vyšší nejistotu, než při jasné grafické informaci „tady se to normálně dělá, ale teď to zrovna nejde“.

Záložka

Od záložky očekáváme, že nám přepne viditelné informace za jiné, ale v zásadě zůstaneme na stejné stránce, ve stejném dokumentu, či ve stejném dialogovém okně. U záložky musí být jasné, která je právě vybrána. Orámování nám prozradí její souvislost s „podřízenou“ částí (stránky či okna). Ostatní záložky by měly být viditelně neaktivní a rámem „odříznuté“ od části, která patří pouze k aktivní záložce.

Odkazy

Od podtrženého textu očekáváme, že se jedná o odkaz (link), který nás pošle na nějakou jinou stránku. Výjimečně se může stát, že nás pouze posune na jiné místo v rámci téže stránky (kotva).

Pokud je v CMS zvolen styl, kde odkazy nejsou podtržené, ale zvýrazněné jinak (například podbarvené nebo odlišené barvou textu), musí být zvýraznění jednotné v celém systému. Přesto se stále bude jednat o méně vhodný způsob, jak obsluze říkat „toto je odkaz“.

Textové pole

Od prázdného pole (textové pole, textarea) očekáváme, že do něj budeme moci zapisovat.

 

Pokud je v takovém poli již něco šedě vepsáno, očekáváme, že to zmizí, až tam klikneme a začneme psát my.

Pokud je v poli něco vepsáno černě, bereme to jako platnou hodnotu, kterou ale můžeme upravit.

Někdy budeme mile překvapeni, že nám po prvních písmenech začne systém napovídat zbytek slova, či celého spojení, adresu stránky, nebo jiné relevantní položky. Pak to znamená, že je tam navíc tzv. našeptávač.

Výběrový box

Od textového pole, které má však na konci čtverec se šipkou směrem dolů (výběrový box, selectbox), očekáváme rozbalení možností k výběru a očekáváme, že můžeme zvolit některou z nich dalším kliknutím. Naopak neočekáváme, že bychom sem mohli cokoli vpisovat.

Jednotné použití

Dále je matoucí, když je použit stejný obrázek (ikonka) pro více různých akcí. Nesprávný je i opačný případ, kdy má stejná akce na různých stránkách odlišný ovládací prvek (např. jednou modré tlačítko, podruhé textový odkaz).

Také je nepříjemné, když je stejný ovládací prvek umístěn na různých stránkách v jiné části obrazovky (stěhuje se), protože jej pak obsluha hledá, případně rovnou nabyde dojmu, že zde funkce vůbec není. Když není na stejném místě, nepředpokládá, že by bylo jinde.

Orámování

Orámování logických celků (ať už čárou, nebo barevným podkladem) nám napovídá, co s čím souvisí. Pomáhá obsluze v celkovém vnímání souvislostí a to významněji, než se na první pohled zdá. Chybně vedená „čára“ může způsobit nedorozumění. Například předpokládáme, že uložíme vše, co je orámováno, když stiskneme tlačítko Uložit“. Pokud se uloží více, nebo méně, vnímáme to jako chybu.

Shrnutí

Správně zvolená barva, velikost, typ a umístění ovládacích prvků nám pomáhá intuitivně předpokládat jejich funkci a chování a tím usnadňuje práci. Proto je jakékoli atypické použití nevhodné a mělo by být přímo trestné. V praxi to způsobí zmatek, asi jako kdyby se jedna evropská země rozhodla, že u ní bude červená na semaforu znamenat „jeď“.

Ohodnoťte článek

Ovládací prvky v CMS

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících