nav line

Navrhujeme pro mobilní použití, ne pro mobilní zařízení!

Je pro rozhodnutí o tom jak budovat mobilní kanál opravdu důležité řešit zařízení, platformy a rozlišení? Důležitější je zamyslet se nad tím jak, odkud a v jakých situacích je uživatelé používají, tedy nad kontextem použití.

Když řešíme návrh mobilního webu či nativní aplikace, často si jako kritérium bereme mobilní zařízení a jeho vlastnosti. Jaká zařízení s jakými platformami budou naši online aplikaci otevírat, jaká mají rozlišení či zda už nyní náš web z mobilů navštěvují? Pro rozhodnutí zda a jak budovat specifický mobilní kanál ale nejsou důležitá koncová zařízení – důležitý je způsob využití našeho obsahu či služby, tj. existence takzvaného mobilního kontextu.

Při návrhu se tedy ptejme v jaké situaci, z jakého místa, jak rychle jak připraveni uživatelé přistupují na vaši službu. Lidé disponují běžně více než jedním zařízením a dle situace si volí to pro ně preferované, ne naopak (a pokud bych během deseti minut v čekárně na autobus náhodou rozbalil své stolní PC, stejně se nebudu chovat stejně, jako v práci!).

S klienty debatujeme běžně tři základní scénáře použití:

Home HOME
(work / desktop)

Uživatel je ve standardním prostředí; řeší předem plánované úkoly, má na ně vymezen čas.

Nejedná impulsivně.

Má kvalitní připojení, dostatek energie, rychlý net a pracovní komfort.

Mobilní kontext Mobilní kontext
nepravidelné použití

„Right here, right now“

Impulsivní potřeba + omezený čas na danou aktivitu.

Specifické místo + možnost geolokace.

Omezený komfort, rychlost připojení, omezená energie a tedy i čas.

Často jednorázové použití, startovač pozdějších aktivit/konverze.

Mobilní kontext Mobilní kontext
pravidelné / opakované použití

Podobné charakteristiky jako bod výše, ale více plánovaná a opakovaná aktivita.

Uživatel průběžně mění a optimalizuje svoje chování a využití služby. Více specializované, ale častější užití.

Scénáře se dají pojmenovat a dále třídit různě. Téma mobilních kontextů není koneckonců nic nového. Na Internetu najdete spoustu zajímavých článků na toto téma.

Například Google třídí hlavní tři druhy mobilního chování takto:

  • Repetitive Now (lidé, kteří používají mobil na to, aby byli stále ve styku s aktuálním děním a informacemi, které se rychle mění – jako burzovní výsledky, sportovní výsledky, facebook feed apod.)
  • Bored Now (lidé, kteří se pomocí mobilního zařízení chtějí dočasně zabavit)
  • Urgent Now (lidé, kteří potřebují jednorázově, teď a tady něco vyřešit)

Není tedy podstatné, jak si scénáře v rámci mobilního kontextu použití pojmenujete a roztřídíte. Důležité je se nad tím zamyslet ještě předtím, než začnete designovat samotný web či mobilní aplikaci. Ptejte se, ve kterém scénáři užití jsou důležité ty které funkce, informace a obsahy. A ve kterém jsou naopak zcela zbytečné a jen budou překážet?

Obecně lze říci, že čím více se obsahy a funkce pro jednotlivé scénáře a kontexty liší, tím větší důvod máte realizovat samostatný mobilní web či mobilní aplikaci (v některých případech dokonce více než jedno řešení pro mobily).

Teprve po tomto rozhodnutí se vraťte k podpoře zařízení a rozlišení jejich displejů. Technikami jako RWD obsloužíte různé obrazovky a přizpůsobíte jim obsah - pokud ale potřebujete pro mobilní kontext jen část funkcí hlavního webu, tři zcela specifické jen pro mobil a jinou navigační strukturu, tak už to responsivním designem „neutáhnete“ (nebo jen velmi neefektivně).

Ještě bych zdůraznil jeden z výše uvedených atributů a to je „opakovanost použití“. Ta též výrazně odlišuje způsob chování uživatele k webu či aplikaci. Uživatel je u opakovaného použití (protože řeší opakovanou a pravidelnou potřebu) mnohem lépe připraven, mnohem lépe aplikaci zná a optimalizuje své chování. Tyto případy často více nahrávají realizaci nativních mobilních aplikací, kde to uživatel prostě chce mít „nainstalováno“ (banky, jízdní řády, mapy). Naopak pro různé jednorázové použití bývá efektivnější a dostačující web based (HTML5) verze (pokud dostanu impulzivní zájem zjistit, kolik stojí u dané CK cesta kolem světa, nezačnu asi hned hledat a stahovat jejich aplikaci). U větších firem s pestřejším portfoliem služeb a funkcí pak má často smysl budovat jak mobilní web, tak nativní aplikaci – každé ovšem jinak, s jiným UX, jinou sadou funkcí a specificky pro daný kontext!

Ohodnoťte článek

Navrhujeme pro mobilní použití, ne pro mobilní zařízení!

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících