nav line

Koncept tenkého eshopu

Tento článek je pojat jako zamyšlení, proč by mohl být eshop pouze prezentační vrstvou zobrazující informace o katalogu a zajišťující interakci se zákazníkem a předání sebraných dat do dalších systémů.

Situace na trhu

Aktuálně je na trhu k dispozici nepřeberné množství eCommerce systémů. Od velkých globálních, po malé lokální, které nabízejí pestrou škálu funkcionalit a možných rozšíření.  Přestože výběr není snadný, tak stále platí, chci-li si založit eshop, je to otázka „10 minut“ a můžu prodávat.  

Existuje ovšem část klientů, kteří nepřistupují k ecommerce systému, jako k „out of the box“ software, ale jako k platformě, na které své eCommerce řešení postaví (často mají i platformu vlastní). Řešení musí naplňovat jejich, často mezinárodní, ambice a aktivně podporovat další růst. Řešení musí být samozřejmě silně provázáno na interní systémy, které jsou zdrojem většiny informací a podporovat existující procesy odbavení obchodního případu. Často se také jedná o kombinaci B2C a B2B potřeb v rámci jednoho celku.

Potřebují všichni robustní enterprise eshopovou platformu?

Nejsou stávající enterprise platformy až příliš robustní? Neobsahují toho tolik, že se zadavatel dostává do situace, kdy neví, jestli má upravit, dle svých požadavků, interní systémy nebo platformu, což oboje stojí nemalé prostředky? Nejedná se často o zadavatele, kteří mají interní procesy a jejich silnou podporu ze strany IT vyřešenou? Nehledají zadavatelé pouze „protažení“ svých systémů na internet, která jim umožní prodávat?

Je tenký eshop odpověď?

Domnívám se, že v některých případech, je honba za dokonalou eCommerce platformou zbytečná a je možné využít koncept tenkého eshopu. Tento koncept předpokládá, že veškerá administrace dat pro eshop (typicky tedy strukturovaného katalogu produktů) probíhá na úrovni stávajících interních systémů a veškerá v eshopu sebraná data (typicky objednávky), do interních systémů zase putují. Vrstva tenkého eshopu obstarává pouze vizualizaci a doplňkovou funkcionalitu.

Koncept vchází z třívrstvé architektury, ve které tenký eshop představuje vizualizační vrstvu (Presentation tier). Na této úrovni nejsou tedy řešeny otázky ukládání dat (Data tier), ani jejich transformace ve vrstvě aplikační logiky (Logic tier). Získaná data jsou vizualizována a na druhé straně sbírána a předávána dále – nic víc, nic míň.

 thin eshop schéma

Kdy nastává příležitost pro tenký eshop.

Pojem tenký eshop dává smysl pouze pro určitá řešení, která mají předpoklady pro využití tohoto konceptu. Taková řešení by měla splňovat následující parametry:

  • Interní procesy jsou z velké části pokryty IT prostředky. V praxi se běžně jedná o existující systémy, které drží veškeré informace o produktech, skladových zásobách a jejich dostupnosti.
  • Existuje centrální správa objednávek, bez ohledu na samotný kanál prodeje (kterým může být jak eshop, tak i kamenný obchod). Tj. je vyřešen celý proces odbavení objednávky.
  • Je vyřešen způsob platby včetně párování s objednávkou.
  • Existuje evidence obchodních vztahů – buď v podobě samotného CRM (Customer Relationship Management) systému nebo jako část jiného systému.
  • Výše uvedené systémy disponují rozhraním, které umožňuje přímé nebo nepřímé napojení.
  • Veškerá data nutná pro generování nabídky produktů a jejich vazeb jsou v interních systémech dostupná.
  • Interní IT infrastruktura je připravena na nové kanály prodeje.

Architektura tenkého eshopu.

Tenký eshop minimalizuje nároky na samotnou správu katalogu a došlých objednávek. Data jsou buď přímo přebírána, nebo předávána z/do dalších systémů. Tenký eshop, tak pouze zajišťuje vhodnou vizualizaci dat, včetně podpory “vícekanálové - multichannel“ komunikace (desktop, mobil, tablet, smartTV…). Samotný tenký eshop, tak z hlediska administrace poskytuje pouze prostředky na správu struktury a obsahu této prezentační vrstvy, nikoliv dat samotných – tj. informací o produktech a kategoriích.

Výhody a nevýhody

Koncept tenkého eshopu není vhodný pro každé řešení, jak je popsáno výše – existují, jak výhody, tak nevýhody, které je potřeba, v rámci konkrétního řešení zvážit.

Plusy

+ Snížení nároku na SW zajištění eshopu. Protože nároky na administrační část jsou minimalizovány a přeneseny na interní systémy, je možné výrazně snížit nároky na platformu.

+ Jednoduchost. Úsilí je soustředěno primárně na prezentační vrstvu a různé kanály komunikace.

+ Jednoduchá změna vzhledu a podpora pro další komunikační kanály. Vizualizační vrstva řeší primárně klientskou část a její optimalizaci pro různé způsoby využití.

+ Jednoduchá administrace. V rámci webové části se řeší pouze strukturální či obsahové změny nesouvisející s eshopem jako takovým (textové stránky).

+ Celou vizualizační vrstvu lze velice snadno vyměnit, při zachování existujícího rozhraní k interním systémům.

+ Výkonnost. Veškeré businessová logika je na straně interních systémů. Na straně eshopu se provádí pouze vizualizace, což snižuje nároky na výpočetní výkon a dává lepší předpoklady pro „cachování“ stránek.

+ Bezpečnost. Interní systémy jsou jasně odděleny od tenkého eshopu. Komunikace mezi vizualizační vrstvou a interními systémy probíhá zabezpečeným kanálem.

Mínusy

- Nároky na úpravu interních systémů, neposkytují-li dostatečné rozhraní, nebo neobsahují-li data nutná pro eshop (zejména katalog).

- V případě, že interní systémy neobsahují data nutná pro zobrazení katalogu, je často nutné vizualizační vrstvu doplnit o dodatečnou funkcionalitu a to včetně administrace. V takovém případě je nutné zvážit využití plnohodnotné eshopové platformy, která tuto funkcionalitu obsahuje. Tím je ale opuštěn koncept tenkého eshopu.

- Robustní eCommercové platformy obsahují i celou řadu dodatečné funkcionality, kterou lze využít. (tuto nevýhodu, lze zmírnit vhodnou volbou nástroje, na kterém je vizualizační vrstva tenkého eshopu postavena)

- Propojení informací. Koncept tenkého eshopu klade větší nároky na propojitelnost informací.

Souvislost tenkého eshopu a webové integrace

Tenký eshop je jednou z možností, jak realizovat web integrační eCommerce projekt. Úlohou webového integrátora  je rozpoznat předpoklady pro využití konceptu tenkého eshopu a ten případně realizovat. Není chybou ani identifikace, že koncept tenkého eshopu není možné využít a vybrat vhodnou plnohodnotnou eCommerce platformu.

Webový integrátor v projekty tedy zajišťuje koordinaci dotčených subjektů a vývoj a další rozvoj řešení.

Ohodnoťte článek

Koncept tenkého eshopu

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících