nav line

Kdo je webový integrátor?

Webový integrátor je partner, který zadavateli garantuje, že projekt proběhne v souladu s připravenou specifikací a zajistí koordinaci veškerých potřebných činností.

Práce webového integrátora

Webový integrátor koordinuje práci všech subjektů zapojených do projektu webové integrace. V praxi se nejčastěji jedná o:

  • marketingové oddělení zadavatele,
  • reklamní nebo PR agenturu zadavatele,
  • správce interních systémů (IT oddělení zadavatele, případně pověřený dodavatel či systémový integrátor),
  • poskytovatel(é) externích dat,
  • vlastní nebo externí vývojový tým,
  • provozovatele řešení (hostingové služby),
  • externí specialisty (on-line disciplíny).

Následující schéma ukazuje princip, kdy zadavatel komunikuje s webovým integrátorem, který sám zajišťuje komunikaci na další dotčené subjekty. V praxi samozřejmě dochází k operativním kontaktům jednotlivých odborníků, z různých oblastí, napřímo mezi sebou.

Schéma koordinace webového integrátora

Cílem práce webového integrátora je uvedení všech dotčených subjektů do souladu v rámci celého řešení s primárním zaměřením na naplnění definovaných (obchodních či jiných) přínosů pro zadavatele.

Vymezení činnosti webového integrátora

Webový integrátor, na rozdíl od systémového integrátora, do svých služeb zahrnuje i oblasti marketingu a komunikací a nové internetové disciplíny, nikoliv však oblasti týkající se interních systémů, jako je problematika datových skladů, DMS, ERP a podobně. Webový a systémový integrátor nejčastěji spolupracují při definici rozhraní k interním systémům klienta, která mají být využita pro realizaci webového řešení a při návrhu optimalizace dotčených procesů.

Oproti digitální agentuře je náplň činnosti webového integrátora rozšířena právě o oblast napojení interních systémů a vyšší míru vývoje specifické funkcionality. Jako v případě systémového integrátora může i webový integrátor spolupracovat s digitální agenturou v oblastech marketingových a nových internetových disciplín.

Rozvoj řešení

Webové projekty, které vyžadují zapojení webového integrátora, jsou často z hlediska časového středně až dlouhodobé. Od webového integrátora přitom vyžadují, aby byl schopen kapacity pro rozvoj řešení, z jakékoliv dotčené oblasti, poskytovat po celou dobu existence řešení. Je přitom potřeba zadavateli garantovat odezvy na jeho nové požadavky a u procesně kritických částí řešení i celkovou dostupnost služby, včetně garantované doby odezvy servisních zásahů, které jsou pokryté servisní smlouvou (SLA – Service Level Agreement). 

Webový integrátor aktivně sleduje webové trendy, monitoruje výsledky webových analytik a chování uživatelů a na jejich základě aktivně navrhuje vhodná opatření pro vylepšení vytvořeného webového řešení vzhledem k původně deklarovaným či průběžně aktualizovaným cílům řešení. V rámci těchto aktivit je opět zapojeno více odborných oblastí s opětovnou nutností jejich koordinace.

Kvalita plánu rozvoje a jeho soulad s vytyčenými cíli řešení je klíčová pro celkový úspěch projektu.

Technický provoz řešení

Pro řešení je samozřejmě nutné zajistit vhodné provozní prostředí. V praxi nastávají typicky tři situace - provoz na vlastních prostředích zadavatele, provoz na prostředích webového integrátora nebo provoz na prostředích třetích stran. Možná je i kombinace jednotlivých možností. Ve všech třech případech musí ale být webový integrátor schopen pomoci s návrhem vhodné architektury, sizingu, bezpečnosti a dostupnosti celého řešení, tak aby odpovídalo důležitosti celku nebo jeho jednotlivých částí.

Ohodnoťte článek

Kdo je webový integrátor?

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících