nav line

Kde čerpat obsah pro sociální sítě

Častou otázkou, která zaznívá při jednání o sociálních sítí s klienty, je, odkud mají brát obsah pro jednotlivé kanály. Sociální sítě nemají být pouhou recyklací brožurek a obchodních materiálů, ale přidanou hodnotou k existující komunikaci.

Obsahová strategie pro sociální sítě je velmi specifická pro každé odvětví a podnikání, přesto se pokusím popsat několik principů, které jsou platné napříč obory. Patří spíše do oblasti B2B, ale jistou inspiraci z nich lze čerpat i pro B2C komunikaci.

S kým se budete bavit?

Návrhu obsahové strategie musí bezpodmínečně předcházet úvaha nad tím, ke komu na sociálních sítích budete komunikovat. My na našich profilech (Facebook, Twitter, LinkedIn) mluvíme primárně k současným i bývalým spolupracovníkům, širšímu okruhu přátel a obchodních partnerů a odborníkům z oborů souvisejících s webovou integrací. Cílíme zároveň na potenciální uchazeče o práci.

Na základě tohoto krátkého zamyšlení publikujeme takový obsah, který ukazuje věci ze zákulisí Lundegaardu a představuje nás ve velmi neformálním světle. Zároveň publikujeme o odborných tématech a ukazujeme pozadí procesů.

Karlova protiprachová úprava pracovního stolu. Veselý apríl! :-)

Posted by LUNDEGAARD spol. s r.o. on Wednesday, 1 April 2015

Častou chybou, která následuje po tomto kroku, je aplikace jedné stejné obsahové strategie na všechny profily na sociálních sítích. Jeden a ten samý příspěvek je publikován na Facebooku, Twitteru, LinkedInu i dalších kanálech. Obsahová strategie může a má být společná pro všechna média, nicméně konkrétní výstupy by měly být specifický pro danou sociální síť. Facebook umožňuje používat delší texty a například přímo vkládat videa, zatímco Twitter povoluje maximálně 140 znaků a třeba právě video tam přímo nevložíte. Nejhorší možnou variantou je pak pravidelné odkazování z Twitteru na příspěvky, které publikujete na Facebooku.

Kromě technických faktorů a povolených mediálních formátů do hry vstupuje také to, kdo dané sociální sítě vlastně používá. Zatímco na Twitteru a Facebooku můžeme komunikovat velmi neformálně, na LinkedInu vystupujeme seriózně. Na Facebooku ukazujeme, jak to u nás vypadá, co zrovna děláme, na LinkedInu zveřejňujeme významné úspěchy a oslovujeme odborníky.

Toto samozřejmě není něco, co by se dalo tesat do kamene. Sociální sítě nejsou homogenní celek, používá je mnoho různých skupin uživatelů a právě obsahová strategie (a cíle, které za ní stojí) má odpovědět, jaké z těchto skupin budete oslovovat.

Cílové publikum, které chcete oslovovat, je tedy nutné ještě segmentovat v rovině konkrétních kanálů. K dispozici jsou výzkumy i spousta infografik, ale nic nenahradí “čich a intuici, kterou získáte používáním i jen osobním konkrétních sociálních sítí.

Odkud brát obsah?

Zdroje obsahu jsou individuální pro každý byznys a z velké části vycházejí z existujících materiálů. Naším zdrojem v Lundegaardu je naše know-how, na jehož základě publikujeme články zde na Webové integraci. Dalším častým zdrojem jsou fotografie z našich kanceláří a akcí, které pořádáme nebo se jich účastníme. Zatímco vybudování veřejně sdíleného know-how chvíli trvá, sdílet zákulisní informace můžete hned. Nejlépe je tím pověřit někoho, kdo se často pohybuje napříč firmou. U nás je to office managerka a několik jednotlivců z různých oddělení. Všichni mají přímý přístup k profilům a vědí, jaké informace je možné veřejně sdílet.

Podklady lze dále čerpat z obchodních materiálů, brožurek, publikací a dalších dostupných zdrojů. Před publikací je vhodné je upravit pro konkrétní kanály (jak z hlediska obsahu, tak formátu) či jen využít již připravené informace a transformovat je například do podoby oblíbené infografiky.

Z dostupných zdrojů se nakonec sestaví obsahový plán, který má dvě složky. Jedna je plánovaná, to je právě obsah z blogu a předpřipravené příspěvky, a druhá variabilní, kterou představují v našem případě především fotky z prostředí firmy.

Nebojte se zkoušet

Nebojte se vyzkoušet různé druhy obsahu i tóny komunikace. Sociální sítě nabízejí pokročilé analytické přehledy, podle kterých můžete vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých přístupů, a pružně reagovat na aktuální výkon.

Ohodnoťte článek

Kde čerpat obsah pro sociální sítě

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících