nav line

Jak vybrat webového integrátora

Správný výběr partnera předurčuje úspěch vašeho projektu.

Po rozhodnutí, že váš projekt vyžaduje zapojení webového integrátora, je nutné samozřejmě najít toho pravého.

Webový integrátor koordinuje práci všech subjektů zapojených do projektu webové integrace. Obdobně jako u systémové integrace není ani řešení dodávané webovým integrátorem komodita. Jde o dodávku služby, často dlouhodobé služby, která úzce souvisí s obchodními procesy a která může ovlivnit podnikání či vaše fungování na mnoho dalších let. Tak jako při hledání zaměstnance a spolupracovníka i při vybírání webového integrátora bude záležet nejen na vašich přesně popsaných požadavcích, ale i na vzájemném pochopení.  

Odborné předpoklady webového integrátora

Pracovníci webového integrátora musí disponovat širokou škálou znalostí a schopností od znalostí marketingu a komunikace, webové analytiky, webové a softwarové architektury, komunikačních rozhraní, komunikačních standardů, hadwarových konfigurací (sizing, monitoring, performance tuning provozního prostředí) až po dokonalou znalost principů a procesů, které jsou v rámci projektu podchyceny.

Webový integrátor musí mít také dostatečnou síť partnerů, kteří mu umožní realizovat všechny aktivity nezbytné pro zdárný průběh projektu.

Ptejte se na

 • Personální zajištění. Zkušenosti klíčových pracovníků, kteří se budou podílet na realizaci projektu, jsou určující pro zdárný průběh projektu. Nositeli know-how jsou lidé a proto jejich kvalita a zkušenosti predikují způsob provedení práce.
 • Metodiku a postupy, který partner při realizaci projektu využívá.
 • Nástroje v projektu používané. Nástroje společně s pracovníky a stanovenými postupy tvoří jeden celek. Správný výběr provozní platformy (Web Building Platform and Content Management System), její kvalita a otevřenost umožní snadný vývoj a zejména následný rozvoj řešení. Kvalitu výstupů samozřejmě ovlivňuje celá řada dalších zejména softwarových nástrojů (webové analytiky, provozní prostředí, vývojová platforma atd.).
 • Reference. Praktická zkušenost, nejlépe potvrzená klientem, dobře vypoví o zkušenostech dodavatele. Ptejte se po případových studiích, možnostech návštěvy u odběratele nebo kontrolního telefonátu. Je potřeba, ale rozlišovat relevantnost referencí, která by měly prokázat zejména kvalitu předpokládaného řešitelského týmu.
 • Stabilitu partnera. Projekt, který vyžaduje webového integrátora, se plánuje v horizontu dvou až pěti let, s potencionálem dalšího růstu a rozvoje. Partner musí prokázat dostatečnou historii a stabilitu. Zároveň musí být schopen růst spolu s tím, jak porostou vaše potřeby - ještě lépe být o krok napřed.
 • Zajištění. Pojištění odpovědnosti by mělo být pro partnera samozřejmostí. Jeho výše by měla být odvislá od přepokládaného rozsahu projektu.
 • Garance provozu. Jakou dostupnost řešení a za jakých podmínek partner nabízí? Jaké jsou jeho servisní programy s garancí odezvy včetně podmínek pro realizaci nových požadavků?
 • Rizika. Správná identifikace i vyhodnocení rizik je pro každý projekt rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje jak cenu, tak termíny odevzdání díla. Pracujte s partnerem společně na identifikaci rizik a využijte jeho zkušeností z obdobných projektů.
 • Osobní setkání. Vzhledem k délce projektu je nutné i osobní poznání partnera a členů jeho týmu.

Výběrové řízení

Vlastní volba probíhá nejčastěji formou výběrových řízení s různou úrovní formálnosti dle pravidel Vaší společnosti. Výběrové řízení se opírá o definici předmětu poptávky – tedy o požadavky na vlastní webové řešení a jeho vazby a samozřejmě o požadavky na webového integrátora.

U požadavků na vlastní řešení je vhodné si interně u každého takového požadavku zformulovat i zdůvodnění – jde o techniku, která pomáhá snížit počet požadavků, které nejsou skutečně nezbytné a často s sebou nesou zbytečné náklady a rizika. S definicí může zadavateli pomoci i externí konzultant, který může poskytnout i rámcové ocenění požadavků.

Poptávkový dokument typicky obsahuje:

 • základní charakteristiky zadavatele,
 • cíle webového řešení,
 • organizace a ekonomika zadavatele,
 • specifikaci funkčních a nefunkční požadavků,
 • specifikace integračních vazeb,
 • požadavky na provoz,
 • požadovanou strukturu nabídky,
 • kritéria výběrového řízení, mezi které patří
  • celková charakteristika webového integrátora,
  • reference na dosavadní realizace,
  • celková koncepce webového řešení,
  • ICT (HW, LAN, internet, dostupnost),
  • projekční metodologie a řízení projektu,
  • služby zajišťující rozvoj díla a servis,
  • kvalita subdodavatelů,
  • kvalita řešitelského týmu,
  • navržený harmonogram řešení,
  • cena,
  • bezpečnost.

Přes veškeré snahy o objektivní vyhodnocení, hraje ve výběru webového integrátora velkou roli „vzájemná chemie“. Jedná se o partnerství, které je-li úspěšné, tak je dlouholeté. Je tedy zcela logické, že vzájemný soulad a pochopení je velice důležitý pro výsledek spolupráce. Bez osobní prezentace dodavatele a možnosti vzájemné diskuse nad navrženým řešením se zvyšují rizika výběru. "Excel Vám partnera nenajde".

Co následuje po výběru

Po výběru webového integrátora využijte jeho služeb na maximum. Sami se soustřeďte na jasné definování cílů a jejich soulad s výsledky. Nechte si poradit, ale buďte k radám kritičtí – ptejte se čím je ten který názor webového integrátora podložen, jak dospěl k rozhodnutím, která udělal. Diskutujte o řešení problému. Odmítněte „knížecí“ rady. Tento postup zlepšuje i vaše znalosti.

Více informací o vlastní spolupráci najdete v článku 10 tipů pro úspěšný webintegrační projekt.

Ohodnoťte článek

Jak vybrat webového integrátora

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících