nav line

Copywriting jako součást webového projektu

Krátké zamyšlení nad tím, proč byste měli raději přenechat přípravu obsahu svého webu profesionálům.

Příprava obsahu je z mé zkušenosti největším trnem v patě klienta a nejednou výrazně protáhla dokončení celého projektu. Jeho příprava se často odkládá až do doby, kdy se bez něj nelze posunout dále. Pod tlakem pak vzniká “nový” obsah lepením stávajících textů, objevuje se nekonzistence a výstupy nejsou v důsledku toho ani v souladu s komunikačním tónem společnosti. 

Přenecháním přípravy obsahu profesionálním „copywriterům“ můžete jen získat, přínosy vidím zejména ve třech věcech.

1. Získáte kvalitní a konzistentní obsah

Copywriteři jsou živi slovem, mají znalosti gramatiky, stylistiky, zkrátka umí pracovat s textem. Můžete se spolehnout, že od nich dostanete špičkové texty z hlediska kvality, díky tomu se můžete zaměřit na jejich sdělení namísto na formu. Texty napříč webem komunikují stejným dojmem a používají se v nich stejné termíny. Copywriteři si dělají rešerše, analyzují klíčová slova pro vyhledávání a texty jim uzpůsobují.

2. Pohled odjinud prospívá

Dlouhá léta v jediném oboru přinášejí určitý druh slepoty. Vyrábíte a nazýváte je svítilny, ale každý normální člověk jim řekne baterka*. Pohled zvenku vám pomůže komunikovat jazykem vašich zákazníků.

*tento krásný příměr jsem si vypůjčil z přednášky Markéty Kabátové na WebExpu 2015

3. Stanovené termíny a odpovědnost

Přípravu obsahu přenášíte jako celek na dodavatele se všemi souvislostmi, jako je odpovědnost za to, když výstup nesplňuje dohodnuté parametry. S termíny napevno počítáte v projektovém plánu a můžete se na ně spolehnout.

Jak vybírat partnera pro copywriting

Náročnost výběru dodavatele je úměrná tomu, jak specifický je váš trh. Copywritery pro spotřebitelské segmenty zpravidla seženete snadno, výběr je těžší v případě užší profilace, jako je strojírenství, zdravotnictví, apod. Najít pro tyto obory dobrého copywritera, který rozumí problematice a odevzdává fundované a kvalitní texty, je mnohdy náročný úkol.

Vždy se ptejte po zkušenostech a vyžadujte přípravu referenčního textu. Pro ukázkový text zvolte obsahově nejnáročnější stránku, pakliže copywriter zvládne její přípravu bez problémů, zvládne i celý web.

Jak nastavit spolupráci

Copywriter by se měl dle mého názoru podílet na přípravě webu od počátku. Scénář, ve kterém je k projektu přizván až v momentě, kdy je definována struktura a podoba stránek, nevnímám jako vhodný. Copywriter by měl aktivně promlouvat do struktury a podoby webu s ohledem na konečné uživatele webu. Pochopitelně tedy musí být dostatečně seznámen s cílovou skupinou, pro kterou texty píše. Často se vyplatí připravit i typové charaktery konečných uživatelů webu, které najdou uplatnění i v jiných disciplínách při přípravě webu. Z charakterů může vyplynout zcela nečekaná informační potřeba, která si třeba vyžádá úpravu struktury obsahu nebo třeba vytvoření zvláštních „landing pages“ či rozcestníků. Zapojit copywritera do přípravy webu od jejího počátku je zkrátka levnější, než když pracně předěláváte skoro hotový web.

Copywriter bude k poznání vaší cílové skupiny potřebovat v závislosti na specifičnosti vašeho trhu více či méně podkladů z vaší strany. Vztah s copywriterem byste měli vnímat tak, že copywriter je autor, od něhož očekáváte bezchybné texty z hlediska formální kvality, ale coby jeho editor se s ním bavíte o jejich obsahu a citlivými zásahy je upravujete a dále rozvíjíte. U oborů, jako je zdravotnictví, pak do vztahu ještě vstupuje odborná korektura z vaší strany, neboť je v některých případech nutné dodržet legislativu, která určuje, co vše musí být například u léčiv uvedeno.

Modelů spolupráce s copywriterem je samozřejmě více – od výše popsané spolupráce přes kontinuální správu obsahu až po jednorázové audity a přetextování webu. Copywriter vám také může pomoci při uvádění nového produktu s jeho komunikací, ale to už se spíše jedná o komunikační specialisty a sloganisty. Nicméně přesahy jsou velké.

Na copywritingu rozhodně nešetřete

Texty jsou spolu se vzhledem webu (a samozřejmě dalšími aspekty, jako je uživatelská přívětivost, atp.) tím nejdůležitějším, co uživatel na webu vnímá. Rozhodně na jejich přípravě proto nešetřete. Na webu naleznete copywritery pracující se sazbami od nízkých stovek korun za normostranu (1800 znaků včetně mezer), s cenou se ale vyplatí mířit výše, k tisíci korunám za normostranu a dál. Proč a co vše se vlastně se za onou cenovkou skrývá, detailně objasňuje článek na webu Nejlepší Copywriter.

Ohodnoťte článek

Copywriting jako součást webového projektu

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících