nav line

Co je to „Front-end Factory“?

Klíčová role webového integrátora se nachází právě v oblasti „multichannel“ front-endů a pro naplnění této role potřebuje silnou kompetenci.

Front-end chápu jako prezentační vrstvu dle třívrstvého paradigmatu tak, jak jsem jej dříve popsal ve svém článku Jak uplatnit principy třívrstvé architektury v rámci web integračního projektu.

Jak uvádím v článku (a zde shrnuji), prezentační vrstva zahrnuje:

 • vhodnou informační architekturu reflektující cíle portálu/řešení,
 • uživatelské rozhraní optimalizované pro vybrané verze cílových zařízení a prohlížečů a zejména pro kontext jejich použití. Nejčastěji samozřejmě v podobě výstupního HTML/CSS/JavaScript kódu, variantně také za využití nativních aplikací pro mobilní, dotyková, desktopová nebo jiná zařízení,
 • podporu uživatelské interakce v podobě vkládání potřebných dat a jejich zobrazování,
 • rozhraní umožňující další integraci ve strukturované podobě – různé formy XML výstupů/feedů (RSS, RSS 2.0, Google Sitemap, apod.), webových služeb (SOAP, REST) nebo aplikačního rozhraní (API),
 • platformu nebo framework (angular.js, apod.) poskytující dostatečné funkce pro sestavení řešení a vývoj specifické funkcionality,
 • flexibilní, výkonný a bezpečný nástroj pro pohodlnou správu struktury a obsahu s přihlédnutím ke specifikům konkrétního projektu – CMS,
 • prostředky pro zajištění dostatečné výkonnosti celého řešení vzhledem k očekávané návštěvnosti,
 • bezpečnostní prvky a opatření zajišťující fungování projektu v prostředí internetu,
 • nástroje pro měření chování uživatelů,
 • případně funkcionalitu z hlediska SEO a dalších on-line marketingových aktivit.

Pro zajištění těchto funkcí musí mít webový integrátor něco, co nazývám jako Front-end Factory.

Front-end Factory

Pojmem Front-end Factory tedy myslím primárně schopnost dodat prezentační vrstvu (front-end) v kontextu třívrstvé architektury. Ale jak toho dosáhnout?

 • Na prvním místě jsou to lidé (tým) – zcela klíčová je kvalita všech zúčastněných – analytiků, designérů, vývojářů. Musí být schopni skloubit interní funkční i nefunkční požadavky s potřebami koncových uživatelů.
 • Uživatel musí být alfou i omegou každého rozhodování a jeho chování musí zásadně ovlivňovat podobu výsledného řešení. A to i u řešení, které není určené pro široké publikum – i tam se důraz na (korporátní) UX byznysově vyplácí.
 • Nástroje a technologie (platformy, frameworky) – vhodné zvolení nástrojů a technologií s důrazem na flexibilitu a rychlost změn. Změna je něco, co front-end zažívá „denně“ (a možná i častěji). Nástroje a technologie, které neumožňují rychlé změny, nejsou vhodné. Jak vývojový, tak deployment cyklus musí být co nejkratší se schopností reagovat na změny na denní bázi. Věta „Další release je za tři měsíce“ nepřipadá do úvahy.
 • Procesy a řízení – jestli je něco vhodné pro agilní (obecně iterativní) přístup, potom je to dodávka front-endu. Zahrnuje v sobě jak nutnost opakovaného uživatelského testování, vstupy od grafiků, ale de facto i kontinuální vývoj a zlepšování. Pro úspěšné dodání je schopnost uřízení takového organismu klíčová.
 • Standardy a kvalita – na ty není možné zapomenout. Otázky validity, přístupnosti, podpory prohlížečů a různých koncových zařízení, bezpečnosti, výkonnosti, ale i dalších – to vše musí být bráno v potaz. Testování musí být s vývojem úzce provázáno a stát se nedílnou součástí každé iterace dodávky.
 • Specifikace a dokumentace – uvádět potřebu kvalitní specifikace a dokumentace v IT je klišé, ale bez ní to prostě nejde. SW vývoj potom přestává být inženýrskou činnost a stává se z něj soubor náhodných úkonů, kde nikdo neví, co se po změně stane. Most se bez plánu také nedá postavit a ani opravit.
 • Schopnost integrace – prezentační vrstva nikdy nežije samostatně – vždy se úzce integruje na vrstvu byznys logiky. V reálném světě se ale často nejedná o voňavé a krásně zdokumentované API vracející JSON objekty jak na běžícím pásu… Schopnost integrovat se na různé a často zastaralé systémy v podobě „oslích můstků“ je výzva, se kterou se úspěšná „Front-end Factory“ musí umět vypořádat.

Schopnost dodat prezentační vrstvu (front-end) je klíčovou kompetenci webového integrátora a Front-end Factory je koncept, který mu k tomu má dopomoci.

Ohodnoťte článek

Co je to „Front-end Factory“?

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících