nav line

Co je to Corporate UX a jak pomůže vašemu businessu?

Jak se odlišit od konkurence? Jak budovat interní systémy tak, aby pozitivně ovlivňovaly produktivitu, obchodní výkonnost (KPIs) a snižovaly investiční a provozní náklady? Pomůže vám v tom Corporate UX.

Technologie mění business

Tempo, jakým se vyvíjí technologie a online business, je závratné. Některá doposud tradiční odvětví se od základu mění, a to především díky změnám, které přinášejí technologie. Zejména tradiční společnosti jsou nuceny zásadně uzpůsobovat svou strategii, automatizovat procesy a nasazovat nové systémy, díky nimž jsou schopné čelit tvrdé konkurenci v online světě. Tyto změny si většina dotčených společností dobře uvědomuje a snaží se na ně reagovat. Bohužel se v některých případech setkáváme s tím, že změna myšlení není dostatečná a převážná část úsilí je zaměřena pouze na technologickou a obchodní stránku věci. U těchto „tradičně“ pojatých technology/business-driven projektů je drtivá část analýzy a návrhu věnována výběru technologií a analýze business požadavků. Výsledkem pak bývají řešení postavená na nejmodernějších technologiích a propracovaných business analýzách, která ale uživatelé (klienti, ale i zaměstnanci) odmítají. Z našeho pohledu zde chybí jedna podstatná složka – zapojení uživatelů do procesu analýzy a návrhu. Proč je z našeho pohledu zapojení uživatelů tak důležité? Především proto, že právě pro ně tato řešení navrhujete a jejich požadavky na uživatelskou přívětivost, jednoduchost ovládání a celkový uživatelský zážitek (UX) se neustále zvyšují. Naplnění potřeb a očekávání uživatelů vám pomůže odlišit se od konkurence, obzvlášť v době, kdy se velká část produktů komoditizuje (hlavním diferenciátorem je cena).

Zapojení uživatelů do návrhu

Řešením je využití procesu návrhu zaměřeného na budoucí uživatele a zohledňujícího jejich potřeby již v raných fázích projektu – User Experience Design (UXD). V zásadě jde o takový návrh digitálních produktů a služeb, který zohlední uživatelské emoce, očekávání, preference, vnímání, reakce, ale i možná omezení. Cílem je zajistit uživateli co nejlepší „uživatelský zážitek“ (User Experience - UX) = výsledný dojem, který si uživatel po použití produktu odnese. Výstupem tohoto procesu je pak komplexní návrh budoucího digitálního produktu/služby, který pokrývá jednotlivé části UXD (uživatelský výzkum, informační architekturu, interakční design, použitelnost a vizuální design), viz následující obrázek.

Corporate UX

Corporate UX označuje podmnožinu UXD, která se zaměřuje na návrh a optimalizaci vnitrofiremních systémů a procesů z pohledu UX. Uživatelem není klient, ale zaměstnanec nebo obchodní partner společnosti. Jde například o B2B portály, sjednávače, workforce management systémy, reportovací nástroje (BI), systémy pro callcentra nebo CRM. Corporate UX zlepšuje přijetí aplikace uživateli. Zásadně tak zvyšuje produktivitu, obchodní výkonnost (KPIs) a snižuje investiční a provozní náklady IT projektů.

Přínosy Corporate UX:

 • Zvyšuje produktivitu a obchodní výkon (KPIs)
 • Zkracuje dobu vývoje
 • Snižuje počet změnových požadavků
 • Snižuje náklady na školení
 • Snižuje náklady na podporu

Jak na Corporate UX v praxi

Jak bylo uvedeno v úvodu, využíváme standardizovaný proces přípravy návrhu, který je zaměřený na uživatele (user-centered). Klíčovou vlastností procesu je jeho iterativní přístup a kontinuální ověřování návrhu na uživatelích.

Jednotlivé kroky procesu:

 • Plán – Specifikovat požadavky

  Určení obchodních požadavků a uživatelských cílů, které musí být splněny, aby byl produkt úspěšný.

 • Analýza a výzkum – Specifikovat kontext použití

  Identifikace uživatele, který bude produkt nebo službu používat – k čemu jej bude potřebovat a jaké má možnosti a omezení pro jeho použití.
     
 • Návrh – Vytvořit designové řešení

  Tato část procesu je typicky prováděna v několika iteracích od hrubého konceptu až po kompletní design – návrh informační architektury, interakcí, vizuální podoby.

 • Adaptace – Uzpůsobit návrh aktuálním potřebám a omezením
  Přizpůsobení finálního návrhu před, ale i během realizace aktuálním potřebám a omezením, které nebyly zohledněny v návrhu (změny priorit klienta, technologická omezení,…).

 • Posouzení – Posoudit design

  Nejdůležitější část procesu – posouzení za pomoci testování skutečnými uživateli (ideálně co nejdříve na prototypu). Kvalitní testování pomáhá vývoji dobrého digitálního produktu.

Pro každý projekt je vhodný mírně odlišný mix technik a použitých metod, který je nastaven v úvodu projektu spolu se zadavatelem. U návrhu nových produktů se zaměřujeme na identifikaci uživatelů a jejich potřeb/motivací/omezení (uživatelský výzkum) a následnou rychlou vizualizaci návrhu např. pomocí prototypování. Díky této metodě je možné vizualizovat doposud textové zadání (např. ve formě interaktivního HTML5 prototypu) a prezentovat ho zadavatelům, ale i budoucím uživatelům dříve, než bude napsán první řádek kódu. Následně přichází ke slovu uživatelské testování, kdy je prototyp opakovaně testován a vylepšován. V případě zlepšování existujících řešení je možné využít odlišné metody uživatelského výzkumu zaměřené na odhalení hlavních nedostatků stávajícího řešení. Jedná se především o rozhovory, uživatelské testování použitelnosti nebo skryté sledování a analýza chování. V obou případech jsou nezřídka identifikovány problémy i nad úrovní budoucí aplikace/systému, a to v rovině produktů nebo firemních procesů. UXD tedy není jen pouhým procesem návrhu digitálního produktu, jako spíše globální strategií firmy.

Shrnutí

Corporate UX je podmnožinou UXD (User Experience Design) zaměřenou na návrh a optimalizaci vnitrofiremních systémů a procesů z pohledu UX. Corporate UX pozitivně ovlivňuje produktivitu, obchodní výkonnost (KPIs) a snižuje investiční a provozní náklady IT projektů. Jelikož může mít Corporate UX dopad nejen do návrhu digitálních produktů a služeb, ale i do firemních procesů, mělo by být vnímáno spíše jako globální strategie firmy.

Ohodnoťte článek

Co je to Corporate UX a jak pomůže vašemu businessu?

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících