nav line

Co je firemní webový portál a jaké jsou jeho cíle

Definice firemního webového portálu se liší dle zdroje informací, ale je možné nalézt vlastnosti, které mají tyto definice společné.

Klíčové vlastnosti firemního webového portálu jsou:

 • centrální přístup k jinak decentralizovaně uchovávaným informacím, tj. integrace na interní a externí zdroje dat,
 • možnosti personalizace obsahu pro cílové skupiny uživatelů (např. klienti, partneři, zaměstnanci), na požadované úrovni zabezpečení,
 • aktivní interakce uživatelů,
 • jednotný způsob přihlašování a evidence uživatelů (single sign-on),
 • silné vyhledávací jádro schopné zahrnout všechny zdroje informací,
 • silná provozní platforma umožňující plnohodnotný provoz a rozvoj portálu, poskytující nástroje pro snadnou decentralizovanou správu,
 • podpora různých klientských platforem (vícekanálová – multichannel - komunikace) a schopnost výměny dat ve strukturované podobě,
 • vhodná informační architektura podporující stanovené cíle portálu a umožňující přehledně a uživatelsky přívětivě prezentovat velké množství informací.

Za portálové řešení je tedy možné v praxi považovat firemní prezentace, které poskytují informace přebírané z interních nebo externích systémů provozovatele cílovým skupinám uživatelů, na základě jejich identity. Provozovány jsou na platformě, která umožňuje nezávislost na jednom dodavateli a je dostatečně výkonná a robustní, aby umožnila další plynulý rozvoj portálu a pokryla vzrůstající nároky na výkon i novou funkcionalitu.

Příklad firmeního webového portálu: www.cetelem.cz

Splňuje základní vlastnosti: silná integrace na interní systémy klienta a to na různých platformách – tedy centralizace přístupu k informací; existence klientské zóny – tedy personalizace obsahu a centrální správy identit; správa vlastního nastavení v rámci nabízených produktů; CMS poskytující možnosti dalšího rozvoje.

Příklad firmení webové prezentace: www.cardif.cz

Přesto, že je provozováno na CMS a je cílové skupině uživatelů poskytnuta možnost interakce, nejedná se o webový portál.

Extranet a intranet

Termín extranet v praxi často splývá s pojmem webový portál. Přesněji řečeno určitá forma extranetu (B2B nebo B2C) bývá vždy součástí webového portálu. Webový portál obsahuje část, které obchodním partnerům (B2B) nebo klientům (B2C = klientská zóna) poskytuje data z interních systémů, nebo naopak umožňují data do interních systémů vkládat.

Naproti tomu propojení intranetu a firemního webového portálu nebývá tak časté. Dochází k němu na úrovni sdílení dokumentů nebo vybraných dat, ale v omezené míře. Výhodu mají řešení, která umožňují na jedné platformě sdílet data, jak v rámci veřejného webu tak intranetu.

Schéma portálu

Schéma firemního webový portálu

Cíle firemního webového portálu

Realizace firemního portálu mívá často celou řadu cílů specifických pro daného zadavatele. Společně ale platí následující:

 • Podpora obchodních cílů klienta. Často jediný způsob, jak s Vámi některé cílové skupiny přijdou do styku. Rozhoduje o úspěchu prodeje Vaší služby nebo produktu, obecněji o spokojenosti cílového uživatele. Ano, firemní webový portál má vydělávat.
 • Snížení zátěže na odbavení (samoobslužnost) – přehledné a uživatelsky přívětivé rozhraní umožní uživatelům snadnou realizaci jejich požadavků a sníží tak nároky na další servisní kanály.
 • Edukace – dostatečné a vhodně podané informace vzdělávají uživatele.
 • Silný komunikační nástroj. Samozřejmě portál je stále web – jedná se tedy o důležitý komunikační kanál, směrem k uživatelům, ale i od nich. Jak v podobě zpětné vazby (kontaktní formuláře, poradny, otazníky), tak i nepřímo, pomocí analýzy chování uživatelů (analýza návštěvnosti).
 • Zjednodušení (případně až automatizace) předávání dat.

Z vlastností a cílů webového firemního portálu vyplývají výhody, které Vám řešení přináší

 • Odlišení od konkurence. V dnešní době portálové řešení v určitých oborech (Telco, Utility), je chápáno za standard. Jeho případné nedostatky jsou jasnou konkurenční nevýhodou.
 • Zlepšení služeb pro uživatele. Uživatelé očekávají, že budou moci větší část agendy vyřešit on-line bez nutnosti fyzické návštěvy pobočky. Zvyšování loajality. Předpokladem je samozřejmě uživatelsky přívětivé řešení.
 • Snížení nákladů na zákaznickou podporu.
 • Zvýšení výnosu. Díky možnosti využití up-sell a cross-sell nabídek, či zjednodušením nákupního procesu.
 • Lepší kontakt/interakce s uživateli. Využití komunikačního a edukačního potenciálu.

Ohodnoťte článek

Co je firemní webový portál a jaké jsou jeho cíle

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících