nav line

10 tipů pro úspěšný webintegrační projekt

Základní doporučení pro úspěšnou realizaci projektu webové integrace.

1. Přínosy projektu

Stanovte si jasné cíle, kterých chcete projektem dosáhnout, proč jej vlastně realizovat – nemusí se vždy jednat o cíle obchodní (většinou samozřejmě ano). Důležité je ale vyčíslit jejich přínos – stanovit si metriky, kterými bude prokázáno splnění těchto cílů.

Realizace řešení mívá často celou řadu cílů specifických pro daného zadavatele. Nejčastěji se ale jedná o:

 • Podpora obchodních cílů. Web je často jediný způsob, jak s Vámi některé cílové skupiny přijdou do styku. Rozhoduje o úspěchu prodeje Vaší služby nebo produktu, obecněji o spokojenosti koncového uživatele.
 • Snížení zátěže na odbavení (zlepšení samoobslužnosti) – přehledné a uživatelsky přívětivé rozhraní umožní uživatelům snadnou realizaci jejich požadavků a sníží tak nároky na další prodejní kanály.
 • Edukace – dostatečné a vhodně volené informace vzdělávají uživatele.
 • Silný komunikační nástroj. Samozřejmě portál je stále web – jedná se tedy o důležitý komunikační kanál, jak směrem k uživatelům, ale i od nich. Jak v podobě zpětné vazby (kontaktní formuláře, poradny, otazníky), tak i nepřímo pomocí analýzy chování uživatelů (analýza návštěvnosti).
 • Zjednodušení (případně až automatizace) předávání dat. Internet není pouze o stránkách, ale o poskytování služeb.

 2. Rozložte vývoj

„Všezahrnující“ projekty, kdy je veškerá funkcionalita brána za prioritní s nutností jejího dokončení k datu spuštění, ukazuje na neschopnost identifikovat klíčové okruhy pro splnění stanovených cílů s přihlédnutím k jejich časové a finanční náročnosti.

Etapizace vývoje vám umožní flexibilně reagovat na požadavky vznikající během vývoje portálu. Etapy plánujte ideálně v rozsahu do cca 3 měsíců. Delší etapy znamenají zvýšené riziko změn požadavků. Dodržujte doporučený postup vývoje. Vynechání některých částí vnáší rizika do dalších fází. Vývoj portálu je projekt, kterému je potřeba věnovat úsilí stále – kontinuálně zlepšovat funkcionalitu, sledovat aktivity konkurence, reagovat na připomínky klientů. Využijte flexibility, které internet přináší.

 3. Zapojte webového integrátora včas.

Dobré partnerství je základem úspěchu. Zapojením webového integrátora v rané fázi projektu zvyšujete šanci na získání lepšího řešení. Dobrý integrátor vidí situaci v celé šíři a navrhuje cenově přijatelná zlepšení. Váš tým by si přitom možnost takových řešení možná ani neuvědomil. Vyberte si webového integrátora, s nímž byste chtěli navázat dlouhodobou spolupráci. Bude sledovat vaše zájmy a pomůže vám dosáhnout vašich rozpočtových cílů prostřednictvím efektivních a zkušenostmi podložených návrhů a to již v rané fázi projektu namísto nákladových škrtů a vypouštění funkčních vlastností při vyčerpání prostředků.

4. Poptejte komplexní služby.

Ujistěte se, že váš webový integrátor zajistí realizaci celého projektu, jaké činnosti je potřeba zajistit je vhodné s partnerem konzultovat. Nezatěžujte se běžnou operativou a soustřeďte se na plnění cílů projektu a řešení koncepčních otázek.

5. Migrace a stávající prezentace

Vždy už tu je „nějaký“ stávající web. Web je indexován na vyhledávačích (má určitou „SEO hodnotu“), je potřeba myslet na správné zachování zpětných odkazů. Buďte ale kritičtí ke stávající struktuře a obsahu. Využijte projekt například k úpravě textů od copywritera. V praxi se k velké části textů po dlouhou dobu nevrátíte.

6. Najděte silného interního vlastníka a sponzora

Pro zdárný průběh projektu je třeba získat podporu na co nejvyšší úrovni vedení – je třeba tlak shora. Bez tohoto tlaku a jasně stanovených kompetencí budou často vznikat třecí plochy v interním týmu, zejména v otázkách odpovědnosti za celý projekt nebo jeho částí.

Musí existovat interní „tahoun“, který si projekt vezme za svůj. Bude potřeba interně hlídat termíny. Bez „zapáleného“ projektového manažera na vaší straně se projekt neobejde.

Samozřejmě do projektu jsou zahrnuté i další role – interních odborných garantů, konzultantů, techniků atd.

7. Myslete na uživatele

 • Web neděláte pro sebe, ale identifikované cílové skupiny uživatelů – jejich vnímání je potřeba podřídit celou realizaci. I v průběhu vývoje a následného rozvoje testujte a zkoušejte různé varianty. Nástroje na to existují (UX testing, AB testing…).
 • Prototypujte – moderní návrhové nástroje umožňují sestavit prototyp portálu v „proklikatelné“ podobě (bez grafiky). Prototypování dovoluje otestování některých předpokladů již v úvodní analytické fázi a vyhnout se tak zbytečnému předělávání a prodražování projektu.
 • Poskytněte informace, které chce uživatel, ne vy.
 • Uživatelská přívětivost, přehlednost a přístupnost jsou klíčové pro úspěch portálu. Detaily např. barevnosti, vizuálů jsou podružné (jestliže nejsou v rozporu s pravidly dostupnosti).
 • Uživatelé jsou různí – mají různé prohlížeče na různých i mobilních platformách. Mají různé handicapy. Přizpůsobte jim portál, nechtějte přizpůsobení od uživatelů.
 • Poskytujte informace ne stránky. Portál by měl poskytovat informace různými kanály – RSS feedy, XML exporty, webové služby.

8. Garantovaná dostupnost řešení nebo jeho částí

Celé řešení nebo jeho část jsou často kritické z hlediska vašich obchodních procesů – žádejte od webového integrátora dostatečné garance dostupnosti, při stanovené návštěvnosti (zátěži). Garance zajistěte servisní smlouvou (SLA), která pomůže definovat otázky reakčních časů na různé kategorie vad, pravidla servisních zásahů, recovery proces, ale i další kompetence v rámci provozu díla s ohledem na jeho fyzické rozložení na HW prostředcích zadavatele, dodavatele nebo jiných.

9. Garantovaná podpora rozvoje řešení a servisu

Jak vzhledem k etapizaci, tak k měnícím se podmínkám na trhu, je vhodné si zajistit dostatečně flexibilní podmínky prací na rozvoji řešení. Nejedná se pouze o případné odstranění chyb (které bývá pokryto servisní smlouvou – viz bod 8), ale zejména včasné zapracování nových požadavků. Webový integrátor by měl i u těchto požadavků zajistit jejich konzistenci s definovanými cíli.

Spuštěním projektu práce teprve začíná.

10. Vhodná platforma

Volba vhodné aplikační a webové/portálové platformy je zásadní pro vývoj specifické funkcionality, zajištění provozu webové části řešení (webhosting, cloud computing, clustering) pro další rozvoj a správu řešení včetně potřebných garancí.

Na trhu je velké množství portálových technologií od předních světových dodavatelů, tak od středních a menších společností. Klíčové je, aby webový integrátor měl se zvolenou platformou zkušenosti a byl její použití schopen prokázat na konkrétních referencích, které svým typem a rozsahem odpovídají vašemu projektu.

Ohodnoťte článek

10 tipů pro úspěšný webintegrační projekt

Související články

Vyhledávání na blogu

Webová integrace

Webová integrace jako nová oblast pro business „velkých" webových agentur.

o webové integraci

Profily blogujících